Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST och om SST:s olika uppdrag, kort presentationsfolderPDF

Aktuellt hösten 2015:

Utbildningen hålls under hösten 2015 och våren 2016. Läs mer om den pågående utbildningen. Är du intresserad att veta mer kontakta SST.

SST:s skriftserie nr 1-5

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt av Klas Borell,
  ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv av Trudy Fredriksson,
  PDFPDF
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David
  Thurfjell, PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige -
  en kunskapsöversikt av professor
  Göran Larsson, PDFPDF
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i
  Sverige beställ

Den multireligiösa tidräknaren

Nyheter

- Statskontorets rapportPDF ”Om ledningsformen
  för Nämnden för statligt stöd till trossamfund”. 

- "Kan det ur det onda födas något gott?"  
   konferens 2-3 dec i Göteborg, länk 

- SST: nämnd har beslutat att för år 2016 inte
  utlysa medel för lokalbidrag samt bidrag för
  anpassning av lokaler för personer med
  funktionsnedsättning. länk

- Regeringens budgetproposition för 2016, länk

- Nytt statsbidragsberättigat trossamfund - 
  Alevitiska Riksförbundet, länk

- SST anordnade rådslag om kvinnors delaktighet,
  inflytande och synlighet i trossamfunden, länk

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om statsbidrag
  och trossamfunden i tidskriften Kurage nr 14, länk


Åke blogg-banner

Det behövs fler fyrar i en mörk värld
...... Jag valde att tala över liknelsen om kyrkan som
elden eller ljuset på berget, fyren, och biskopen som
fyrvaktaren. Fyren som utplånar .... Läs hela 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se