Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
  • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SSTPDF och om myndighetens olika uppdrag.

AKTUELLT 2017:

årsbok omslag 2
kvinnor 2
Affisch

FOLDER OM RELIGION,
RELIGIONSFRIHET OCH
     TROSSAMFUND

   Finns nu att beställa 

         på 5 SPRÅK

Arabiska, Persiska/Dari
Tigrinja, Engelska, Svenska

   LÄS MER OM SKRIFTEN

DEN MULTIRELIGIÖSA TIDRÄKNAREN

SÖK på SSTs sajt (öppnas i eget fönster)

Åke blogg-banner

För många svar och för få frågor!
Den 18 september höll jag ett anförande för de
kursdeltagare som då hade genomgått SST:s
utbildning för unga ledare i trossamfunden Läs mer

NYHETER

- SSTs på anordnar tre seminarier på Almedalen 2017

- Trossamfund i Sverige - 4:e utgåvan av SST:s 
  skrift är ute nu!

Direktör för Myndigheten för stöd till tros-
  samfund tillsatt av regeringen.

- Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av 
  Länstyrelsena 2017

- SST:s årsbok 2017 ute nu!

- Dagens Nyheter uppmärksammar muslimsk andlig länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hälso- och sjukvården

- SSTs årsredovisningPDF 2016 och budgetunderlagPDF
  2018 är nu klara

- Aktuella utbildningar och seminarier i SSTs regi


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se