Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST och om SST:s olika uppdrag, kort presentationsfolderPDF

Aktuellt våren och hösten 2016:

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

mentorskapsprogram för kvinnor inom

trossamfunden hösten 2016

årsbok 2016

SSTs årsbok 2016
Läs mer om innehållet
eller beställ direkt från
från oss på info@sst.s.se

De statsbidragsberättigade trossamfundens
presenterar sig själva. Läs mer och ladda ned hela boken eller enstaka artiklar.

SST:s skriftserie om religion
och samfundsliv i Sverige, 1-5      

Läs mer och ladda ned skrifterna

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt av Klas Borell,
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv av Trudy Fredriksson
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David Thurfjell
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskaps-
  översikt av professor Göran Larsson
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i Sverige
skriftserien x 5

Den multireligiösa tidräknaren

Åke blogg-banner

En grund att högt värdera
Även inom staten diskuteras värdegrundsfrågor.
Det finns till och med en särskild värdegrunds-
delegation under regeringen. Läs hela 

Nyheter

- Rapport från seminariet Framgång och
motstånd : att vara kvinna i trossamfund

- Rapport från säkerhetsutbildning
för ledare i trossamfund.

- Kompetensutveckling för trossamfundsledare 2016.
  Utbildningen omfattar sex dagar. länk

- Allmänna arvsfonden satsar på projekt för unga
  nyanländas integration

- Hasnain Govani – ny projektsekreterare på SST
  Presentation

- SST:s budgetunderlagPDF för 2017, samt 
  årsredovisningPDF för 2015.

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om statsbidrag
  och trossamfunden i tidskriften Kurage nr 14, länk


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se