Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag länk
till de statsbidragsberättigade trossamfunden länk.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST härlänk till annan webbplats och om SST:s olika uppdrag härlänk till annan webbplats

Aktuellt 2015:

SST:s skriftserie nr 1-4

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskaps-
  översikt av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till
  nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
  Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt 
  av professor Göran Larsson, ladda ned PDFPDF

Den multireligiösa tidräknaren

Nyheter

- Regeringen anslår ytterligare sju miljoner för
säkerhetshöjande åtgårder, länk

- SST:s årsbok 2015 finns nu att beställa.
  Läs mer om innehållet

- SST:s årsredovisningPDF 2014 och budget-
  underlagPDF
 2016 har nu fasställts.

- Bildreportage om interreligiös samverkan i den
andliga vården
. Från tidningen Vi på SÖS, länk

- Trossamfundens sociala insatser. Undersökning
gjord av Anders Bäckström och Ulrika Svalfors på
uppdrag av regeringskansliet. länkPDF

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om statsbidrag
  och trossamfunden i tidskriften Kurage nr 14, länk

Trossamfunden i Sverige i gemensam kampanj
mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata!, länk

- Regleringsbrev för budgetåret 2015, länkPDF


Åke blogg-banner

Hatbrotten hotar religionsfriheten
"Enskilda människor och grupper hindras i sin
grundlagsfästa rätt till religionsutövning. Troende barn
och unga bemöts i skolmiljöer som om de vore
annorlunda" Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se