Logotype
ny banner dec2012

 
SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige.
En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag länk till de
statsbidragsberättigade trossamfunden länk.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST härlänk till annan webbplats och om SST:s olika uppdrag, ordinarie och tidsbegränsade, härlänk till annan webbplats

SST:s skriftserie nr 1-4

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskaps-
  översikt av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till
  nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
  Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt 
  av professor Göran Larsson. Beställ 


Ansökningshandlingar

för "lokalbidrag och handikappanpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning", m.m, finns under fliken material och rubrik blanketter. Länk

AKTUELLT / NYHETER

- Mediabevakning och kommentarer kring
  SST:s seminarium och regeringsuppdrag att
kartlägga främlingsfientliga handlingar mot
trossamfund. Länk

- Kultur- och demokratiminister Alice Bah 
  Kuhnke
(MP) kommer att vara ansvarig för tros-
  samfundsfrågor i den nya regeringen. Det betyder 
  också  att SST kommer att höra under Kultur-
  departementet, såsom det var före 2012.

- Intervju med SST:s generalsekreterare ur tid-
  skriftenKyrkogården nr 4 2014. Tidskriften ges ut 
  av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund,
  SKKF. länkPDF

- Vidareutbildning för vigselförättare, en heldags-
  ut bildning om stärkt skydd mot barn och tvångs
  äktenskap. Ett regeringsuppdrag, länk

- Regeringens nyhetsbrev nr 3 om trossamfund,
  länklänk till annan webbplats

        Konferenser och seminarier

                                    öpp                        na

Åke blogg-banner

Ett gott samhälle bygger på goda krafter
Att ett gott samhälle förutsätter goda krafter är
nog något som vi tycker både är självklart och håller
medom. Goda krafter hittar vi runt omkring oss,
både därvi förväntar oss och där vi av olika skäl inte  
letat. Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se