Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST och om SST:s olika uppdrag, kort presentationsfolderPDF

Aktuellt hösten 2015:

AKTUELLT: Efter samtal med flera personer som velat söka "Ledarskap och demokrati", men inte haft möjlighet (på grund av tidsskäl) har vi nu beslutat att förkorta de två utbildnings-träffarna i höst från fyra dagar till tre dagar – och lägga till en träff under våren 2016. Detta innebär att följande gäller:

Kursomgång 1: 5, 6, 7 oktober 2015
Kursomgång 2:  30 november, 1 december, 2 december 2015
Kursomgång 3: Meddelas senare

Ladda ned kursinbjudan härPDF och anmälningsblankettPDF eller läs mer

SST:s skriftserie nr 1-5

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt av Klas Borell,
  ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv av Trudy Fredriksson.
  PDFPDF
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David
  Thurfjell, ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige -
  en kunskapsöversikt av professor
  Göran Larsson, ladda ned PDFPDF
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i
  Sverige beställ

Den multireligiösa tidräknaren

Nyheter

- SST: nämnd har beslutat att för år 2016 inte
  utlysa medel för lokalbidrag samt bidrag för
  anpassning av lokaler för personer med
  funktionsnedsättning. länk

- Förlängd ansökningsperiod för bidrag till säker-
  hetshöjande åtgärder, nu den 31 oktober, länk

- Regeringens budgetproposition för 2016, länk 

- Författaren Göran Rosenbergs tal vid gudstjänsten
  i Storkyrkan den 15 september 2015 i samband
  med Riksmötets öppnande. länk

- Nytt statsbidragsberättigat trossamfund - 
  Alevitiska Riksförbundet, länk

- Syrisk-ortodoxa patriarken Ignatius Aphrem II
  Karim på besök i Sverige, länk

- SST anordnade rådslag om kvinnors delaktighet,
  inflytande och synlighet i trossamfunden, länk

- SST utlyser ett andra tillfälle att ansöka om bidrag
  till säkerhetshöjande åtgärder för att förstärka och
  säkra lokaler för religiös verksamhet, länk

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om statsbidrag
  och trossamfunden i tidskriften Kurage nr 14, länk


Åke blogg-banner

Malmöbo för en stund
Fredagen den 11 september besökte jag Malmö. En
person jag mötte sa att i Malmö talar vi inte om att
vara ”kommuninvånare” för det involverar olika
beslut, papper och stämpel i passet. Vi säger att vi är
Malmöbor . Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se