Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SSTPDF och om myndighetens olika uppdrag.

AKTUELLT VÅREN 2017:

årsbok omslag 2
kvinnor 2
Aktuella kurser våren 2017

Ansökningsperiod

SST utlyser följande bidrag för år 2017:

- Lokalbidrag
- Bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning
- Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Ansökningarna ska vara SST tillhanda senast den 31 mars 2017.

Affisch

FOLDER OM RELIGION,
RELIGIONSFRIHET OCH
     TROSSAMFUND

   Finns nu att beställa 

         på 5 SPRÅK

Arabiska, Persiska/Dari
Tigrinja, Engelska, Svenska

   LÄS MER OM SKRIFTEN

SST:s skriftserie om religion
och samfundsliv i Sverige, 1-6      

Läs mer och ladda ned skrifterna.
Flera finns nu i utskriftsvänligt A4 format.

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt, av Klas Borell
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv, av Trudy Fredriksson
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David Thurfjell
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskaps-
  översikt av professor Göran Larsson (om Sunni)
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i Sverige,
  av Thomas Arentzen
 • Sufismen i Sverige - En lägesrapport,
  av Simon Sorgenfrei.
Skriftserien x6

DEN MULTIRELIGIÖSA TIDRÄKNAREN

SÖK på SSTs sajt (öppnas i eget fönster)

Åke blogg-banner

För många svar och för få frågor!
Den 18 september höll jag ett anförande för de
kursdeltagare som då hade genomgått SST:s
utbildning för unga ledare i trossamfunden Läs mer

NYHETER

- SST:s årsbok 2017 ute nu!

- Dagens Nyheter uppmärksammar muslimsk andlig länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hälso- och sjukvården

- SSTs årsredovisningPDF 2016 och budgetunderlagPDF
  2018 är nu klara

- Aktuella utbildningar och seminarier i SSTs regi

- Bidrag att söka från MUCF för trossamfund

- Trossamfunden och flyktingarna, ny reportage-
   bok från SST

- RegleringsbrevPDF för budgetåret 2017 avseende SST

- Informationsskrift om religion, religionsfrihet 
  och trossamfund i Sverige ute nu

- Ur BudgetpropositionenPDF 2016/17 som presente-
  rades 20/9, vad gäller trossamfunden och SST.

- Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan 
  med det civila samhället. Skrift från MUCF.


Text

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se