Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I myndighetens uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • ge allmänt stöd till trossamfunden
  • samordna samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om myndighetenPDF och dess olika uppdrag.

AKTUELLT VINTERN 2017-2018:

Information gällande:
Lokalbidrag, Anpassningsbidrag för personer med funktionshinder samt Särskilt utbildningsbidrag

Härmed utlyser myndigheten möjligheten för trossamfund och dess församlingar att ansöka om ovanstående bidrag.  läs mer

17-19 oktober 2017 genomförde Myndigheten för stöd till trossamfund en studieresa till Schweiz. Kansliet besökte bland annat Kyrkornas världsråd, vars huvudkontor är beläget i Genève, och några organ inom FN-administrationen.

Ny bok i skriftserien om religion och trossamfund:
RELIGIÖSA MINORITETER FRÅN MELLANÖSTERN

bilder för seminariet 170831
årsbok omslag 2
Affisch

FOLDER OM RELIGION,
RELIGIONSFRIHET OCH
     TROSSAMFUND

   Finns nu att beställa 

         på 5 SPRÅK

Arabiska, Persiska/Dari
Tigrinja, Engelska, Svenska

   LÄS MER OM SKRIFTEN

DEN MULTIRELIGIÖSA TIDRÄKNAREN

SÖK på sajten (öppnas i eget fönster)

Har vår Regeringsform en egen matematik?
Tycker ni det är en konstig fråga? För 70 år sedan
borde den inte varit det, men kanske för 40 år sedan
eller idag.  Läs mer

NYHETER

- Konferens om religionens plats i framtidens
Sverige 14-15 mars 2018. Läs mer.PDF

- Regleringsbrev för myndigheten 2018. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Direktör Åke Göransson i gemensam debattartikel:
”Stoppa extremismen med civilsamhällets hjälp”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Myndigheten berörs av budgetpropositionen 2018
på följande punkter

- Trossamfund i Sverige - 4:e utgåvan av SST:s 
  skrift är ute nu!

Direktör för Myndigheten för stöd till tros-
  samfund tillsatt av regeringen.

- Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av 
  Länstyrelsena 2017

- Dagens Nyheter uppmärksammar muslimsk andlig länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hälso- och sjukvården

- Aktuella utbildningar och seminarier i SSTs regi


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se