Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I myndighetens uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • ge allmänt stöd till trossamfunden
  • samordna samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om myndighetenPDF och dess olika uppdrag.

AKTUELLT 2017:

Information om årets bidrag

Angående ansökningar om lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder samt bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och vissa vaktfunktioner år 2017, läs mer

 

Ny bok i SST:s skriftserie: Nr 7

RELIGIÖSA MINORITETER FRÅN MELLANÖSTERN

bilder för seminariet 170831
årsbok omslag 2
årsbok omslag 2
kvinnor 2
Affisch

FOLDER OM RELIGION,
RELIGIONSFRIHET OCH
     TROSSAMFUND

   Finns nu att beställa 

         på 5 SPRÅK

Arabiska, Persiska/Dari
Tigrinja, Engelska, Svenska

   LÄS MER OM SKRIFTEN

DEN MULTIRELIGIÖSA TIDRÄKNAREN

SÖK på sajten (öppnas i eget fönster)

Ett Sverige som blir rikare
I slutet av juli i år var jag inbjuden .... för att  vara med
och ta första spadtage .... för Mandeiska Sabeiska 
församlingens Manda. ... 
Läs mer

NYHETER

- SST berörs av budgetpropositionen 2018 på följande
punkter ...

- Trossamfund i Sverige - 4:e utgåvan av SST:s 
  skrift är ute nu!

Direktör för Myndigheten för stöd till tros-
  samfund tillsatt av regeringen.

- Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av 
  Länstyrelsena 2017

- Dagens Nyheter uppmärksammar muslimsk andlig länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hälso- och sjukvården

- Aktuella utbildningar och seminarier i SSTs regi


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se