Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag länk
till de statsbidragsberättigade trossamfunden länk.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST härlänk till annan webbplats och om SST:s olika uppdrag härlänk till annan webbplats

Aktuellt november / december 2014:

Ansökningshandlingar för lokalbidrag och handikappanpassning av lokaler för
personer med funktionsnedsättning finns under fliken material och rubrik blanketter. Länk

SST:s skriftserie nr 1-4

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskaps-
  översikt av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till
  nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
  Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt 
  av professor Göran Larsson. Beställ 

Aktuellt / Nyheter

- SST intervjuade i tidningen EXPO om attacker
mot svenska moskéer, läs artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Slutredovisning av samtal, övningar och
diskussioner
inom ramen för SSTs utvidgade
dialog med trossamfunden om demokratifrämjande
arbete, läs rapportPDF

- SST:s kansli på studieresa till Serbien och
Bosnien
i oktober 2014, läs rapportPDF

- SST:s rapport om främlingsfientliga 
  handlingar mot trossamfund lämnades den 12   
  november till regeringen, länk

- Mona Sahlin på besök hos Islamiska Samarbets-
  rådet angående regeringsuppdrag att förhindra
  våldsbejakande extremism, länk

- Kultur-  och demokratiminister Alice Bah 
  Kuhnke
(MP) kommer att vara ansvarig för tros-
  samfundsfrågor i den nya regeringen. Det betyder 
  också  att SST kommer att höra under Kultur-
  departementet, så som det var före 2012.

Åke blogg-banner

Hatbrotten hotar religionsfriheten
"Enskilda människor och grupper hindras i sin
grundlagsfästa rätt till religionsutövning. Troende barn
och unga bemöts i skolmiljöer som om de vore
annorlunda" Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se