Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST och om SST:s olika uppdrag. Kort presentationsfolderPDF

Aktuellt hösten 2016:

årsbok 2016

SSTs årsbok 2016
Läs mer om innehållet
eller beställ direkt från
från oss på info@sst.s.se

De statsbidragsberättigade trossamfundens
presenterar sig själva. Läs mer och ladda ned helaboken eller enstaka artiklar.

SST:s skriftserie om religion
och samfundsliv i Sverige, 1-6      

Läs mer och ladda ned skrifterna.
Vissa finns nu i utskriftsvänligt A4 format.

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt, av Klas Borell
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv, av Trudy Fredriksson
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David Thurfjell
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskaps-
  översikt av professor Göran Larsson (om Sunni)
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i Sverige,
  av Thomas Arentzen
 • Sufismen i Sverige - En lägesrapport,
  av Simon Sorgenfrei.
Skriftserien x6

Den multireligiösa tidräknaren

Sök på SSTs sajt (öppnas i eget fönster)

Åke blogg-banner

För många svar och för få frågor!
Den 18 september höll jag ett anförande för de
kursdeltagare som då hade genomgått SST:s
utbildning för unga ledare i trossamfunden Läs mer

Nyheter

- Möten över religionsgränser, artikel om kursen
  "Ledarskap, religion och demokrati"

- Informationsskrift om religion, religionsfrihet 
  och trossamfund i Sverige ute nu

- Ur BudgetpropositionenPDF 2016/17 som presente-
  rades 20/9, vad gäller trossamfunden och SST.

- Religionsliv - Ny undersida med forskning,
  rapporter och material rörande trossamfund
  och organiserat religiöst liv i Sverige.

- Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan 
  med det civila samhället. Skrift från MUCF.

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om stats-
  bidrag och trossamfunden i tidskriften Kurage
  nr 14, länk


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se