Myndigheten för stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I myndighetens uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • ge allmänt stöd till trossamfunden
  • samordna samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • vara ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • vara ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om myndighetenPDF och dess olika uppdrag.

AKTUELLT 2017:

Information om årets bidrag

Angående ansökningar om lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder samt bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och vissa vaktfunktioner år 2017

SST har ca 22 miljoner kronor att anslå för projektbidragskategorin kallad Lokalbidrag. Av detta ska ca 10 miljoner gå speciellt till kategorin säkerhets-höjande åtgärder. Sammanlagda sökta summan för projekten inom Lokalbidrag år 2017 är nästan 307 miljoner kr. Sammanlagt är det 140 ansökningar.

SST måste tyvärr konstatera att ett stort antal projektansökningar kommer att få avslag på grund av att inga medel finns kvar att fördela. Vi vill också informera att på grund av mängden ansökningar kommer handläggningen därför att ta längre tid än tidigare.

Detta är endast en allmän information. SST kommer att återkomma individuellt gällande vart och ett av de ansökningar som inkommit.

För Myndigheten för stöd till trossamfund, juli 2017

Åke Göransson
Direktör

 

Ny bok i SST:s skriftserie
Presenteras på Medelhavsmuséet, Fredsg. 2, Stockholm, 31/8 kl. 13.00.

bilder för seminariet 170831
årsbok omslag 2
årsbok omslag 2
kvinnor 2
Affisch

FOLDER OM RELIGION,
RELIGIONSFRIHET OCH
     TROSSAMFUND

   Finns nu att beställa 

         på 5 SPRÅK

Arabiska, Persiska/Dari
Tigrinja, Engelska, Svenska

   LÄS MER OM SKRIFTEN

DEN MULTIRELIGIÖSA TIDRÄKNAREN

SÖK på sajten (öppnas i eget fönster)

bloggbanner aug 17

Att försvara alla människors lika värde
– en möjlighet eller en
skyldighet?
En dagboksanteckning från augusti 2017.
Har nu kommit hem från årets Prideparad... Läs mer

NYHETER

- Trossamfund i Sverige - 4:e utgåvan av SST:s 
  skrift är ute nu!

Direktör för Myndigheten för stöd till tros-
  samfund tillsatt av regeringen.

- Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av 
  Länstyrelsena 2017

- Dagens Nyheter uppmärksammar muslimsk andlig länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  vårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i hälso- och sjukvården

- Aktuella utbildningar och seminarier i SSTs regi


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se