Logotype
ny banner dec2012

 
SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige.
En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag länk till de
statsbidragsberättigade trossamfunden länk.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST härlänk till annan webbplats och om SST:s olika uppdrag, ordinarie och tidsbegränsade, härlänk till annan webbplats

"TROSSAMFUND I SVERIGE" NU SOM PDF!
Samfundens egna presentationer kan laddas ned här,
eller beställ häftet här.

Nya skrifter från SST presenteras vid

flera seminarier

  läs merPDF 

"Islam och muslimer i Sverige idag -
en kunskapsöversikt"

"Att arbeta med trossamfund vardag och kris" 

SST:s skriftserie nr 1-4

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskaps-
  översikt av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till
  nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
  Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt 
  av professor Göran Larsson. Beställ 

AKTUELLT / NYHETER

- Intervju med SST:s generalsekreterare ur tidskriften
  Kyrkogården nr 4 2014. Tidskriften ges ut av Sveriges
  kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF. länkPDF

- Vidareutbildning för vigselförättare, en heldagsut-
  bildning om stärkt skydd mot barn och tvångsäktenskap.
  Ett regeringsuppdrag, länk

- Regeringens nyhetsbrev nr 3 om trossamfund, länklänk till annan webbplats

- SST besöker myndigheter i Norge och Storbritannien,
  länk

- Studenter i Mellanöstern- och Nordafrikastudier i
samverkan med SST om religion i Sverige
, läs mer

- Stefan Attefalls hälsning till deltagarna i kurs för
  religiösa ledare i Göteborg länklänk till annan webbplats och Skåne länklänk till annan webbplats

- Angående regeringsuppdraget att kartlägga främlings-
  fientliga handlingar mot trossamfund
, länk

- 6 regeringsuppdrag till SST under 2014, länk

        Konferenser och seminarier

                                    öpp                        na

Åke blogg-banner

Ett gott samhälle bygger på goda krafter
Att ett gott samhälle förutsätter goda krafter är nog
något som vi tycker både är självklart och håller med
om. Goda krafter hittar vi runt omkring oss, både där
vi förväntar oss och där vi av olika skäl inte letat.  
Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se