Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag länk
till de statsbidragsberättigade trossamfunden länk.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST härlänk till annan webbplats och om SST:s olika uppdrag härlänk till annan webbplats

Lokalbidrag - sista ansökningsdag är 31 januari 2015

Detta gäller även ansökan om bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Information finns under fliken material och rubrik blanketter. Länk

Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Enligt regleringsbrev för år 2015PDF kommer minst 3 miljoner kronor att anslås till förmån för säkerhetshöjande åtgärder från det statsbidrag som SST fördelar.
Ansökningstid, ansökningsförfarande samt tillämpningsföreskrifter tas nu fram för detta ändamål. Mer information kommer att läggas upp på vår hemsida så snart detta är färdigställt.

SST:s skriftserie nr 1-4

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskaps-
  översikt av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till
  nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy
  Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Ladda ned PDFPDF
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt 
  av professor Göran Larsson. Beställ 

Den multireligiösa tidräknaren

Aktuellt / Nyheter

- SST:s generalsekreterare om statsbidrag och
  trossamfund
, Artikel, länk

Trossamfunden i Sverige i gemensam kampanj
mot hat och för fred i kampanjen Vägra hata!, länk

- Regleringsbrev för budgetåret 2015, länkPDF

- Ny informationssajt om civilsamhället lanserad
 av Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor
  www.civsam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bland annat om trossamfundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- SST i samverkansmöte med anledning av 
angrepp mot religiösa samlingslokaler
,
anordnat av MSB, länk

- SST intervjuade i tidningen EXPO om attacker
mot svenska moskéer, läs artikellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Slutredovisning av samtal, övningar och
  diskussioner
inom ramen för SSTs utvidgade
  dialog med trossamfunden om demokratifrämjande
  arbete, läs rapportPDF

- SST:s kansli på studieresa till Serbien och
Bosnien
i oktober 2014, läs rapportPDF

- SST:s rapport om främlingsfientliga 
  handlingar mot trossamfund lämnades den 12   
  november till regeringen, länk

Åke blogg-banner

Hatbrotten hotar religionsfriheten
"Enskilda människor och grupper hindras i sin
grundlagsfästa rätt till religionsutövning. Troende barn
och unga bemöts i skolmiljöer som om de vore
annorlunda" Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se