Logotype
ny banner dec2012

 
SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige.
En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de
statsbidragsberättigade trossamfunden. Se regelverk.

Bland trossamfunden ingår en rad olika grupper såsom frikyrkor, katolska kyrkan,
ortodoxa och orientaliska kyrkor liksom muslimska, judiska och buddhistiska
riksorganisationer. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt
stöd, lista. Under 2013 fördelades 75,2 miljoner kronor till trossamfunden.
SST ansvarar inte för bidrag till Svenska Kyrkan.


I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av
ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

             Läs mer om SST här och om SST:s uppdrag, permanenta och tidsbegränsade, här


Hur viktigt
är EU-valet?

Ett seminarium om valet till Europaparlamentet.
Kom och lyssna på ståuppkomiker
samt Klas Jansson från Europapar-lamentets informationskontor m fl.
Västerås 7 april infoPDF
Stockholm 8 april infoPDF

Broschyr inför valetPDF

SST:s skriftserie nr 1-3

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott - en kunskapsöversikt
  av Klas Borell, ladda ned PDFPDF
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk historia till nutidens
  utövning och gemenskapsliv av Trudy Fredriksson. Beställ
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad översikt,
  av Göran Larsson och David Thurfjell. Beställ
böcker

AKTUELLT / NYHETER

- Angående regeringsuppdraget att kartlägga
  främlingsfientliga handlingar mot
  trossamfund
, länk

- 6 regeringsuppdrag till SST under 2014, länk

- Ministrarna Attefall och Ullenhag om nytt
  uppdrag till SST
, länklänk till annan webbplats 

- SSTs årsbok 2014 finns nu att beställa, för mer
  om innehållet: öppna

- SSTs årsredovisning 2013 samt budgetunderlag
  2015 är nu fastställda, läs mer 

- Sensus sammanfattar den del i SSTs kompetens-
  utveckling som handlar om ledarskap, öppnaPDF

- Ny informationsfolder "Trossamfunden - en
  god kraft i samhället"  har tagits fram av Social-
  departementet, öppnalänk till annan webbplats

- Säkerhetsläget måste ses över - artikel 
  av Max Stockman och Örjan Wallin länk


Åke blogg-banner
Det sociala kontraktet
Ett av de tre seminarier som SST var med och
arrangerade under årets Almedalsvecka handlade
om trossamfundens roll tillsammans med andra
aktörer när det gäller social oro.  .... Läs meröppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se