Logotype
Världsreligionernas symboler
ny banner dec2012

SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag 
till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

 • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
 • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
 • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
 • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor

Läs mer om SST och om SST:s olika uppdrag. Kort presentationsfolderPDF

Aktuellt hösten 2016:

extra utlysning

Ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder

Vid sitt sammanträde den 21 september 2016 beslöt SSTs nämnd att göra ytterligare en utlysning av detta bidrag för år 2016. Sista ansökningsdag 31/10. Länk

Föreningsteknink-juridik 2016

DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG
mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund
- i samverkan med Sveriges interreligiösa råd

årsbok 2016

SSTs årsbok 2016
Läs mer om innehållet
eller beställ direkt från
från oss på info@sst.s.se

De statsbidragsberättigade trossamfundens
presenterar sig själva. Läs mer och ladda ned hela boken eller enstaka artiklar.

SST:s skriftserie om religion
och samfundsliv i Sverige, 1-6      

Läs mer och ladda ned skrifterna.
Vissa finns nu i utskriftsvänligt A4 format.

 • Islamofobiska fördomar och hatbrott -
  en kunskapsöversikt, av Klas Borell
 • Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk
  historia till nutidens utövning och
  gemenskapsliv, av Trudy Fredriksson
 • Shia-muslimer i Sverige - en kortfattad
  översikt, av Göran Larsson och David Thurfjell
 • Islam och muslimer i Sverige - en kunskaps-
  översikt av professor Göran Larsson (om Sunni)
 • Ortodoxa och Österländska kyrkor i Sverige,
  av Thomas Arentzen
 • Sufismen i Sverige - En lägesrapport,
  av Simon Sorgenfrei.
Skriftserien x6

Den multireligiösa tidräknaren

Sök på SSTs sajt (öppnas i eget fönster)

Åke blogg-banner

För många svar och för få frågor!
Den 18 september höll jag ett anförande för de
kursdeltagare som då hade genomgått SST:s
utbildning för unga ledare i trossamfunden Läs mer

Nyheter

- Extra utlysning av medel för säkerhetshöjande
  åtgärder. Ansökan inne senast  31/10.

- Ur BudgetpropositionenPDF 2016/17 som presenterades 
  idag, 20/9, vad gäller trossamfunden och SST.

- Religionsliv - Ny undersida med forskning,
  rapporter och material rörande trossamfund
  och organiserat religiöst liv i Sverige.

- SST deltog i Forum Nyköping, en samtalsfestival
  på temat Integration och social sammanhållning

- Tidningen Sändaren skriver om SSTs projekt
  gällande kvinnor i trossamfund. Läs artikelPDF

- Sufism i Sverige PDF- ny SST-rapport med lansering
 14 september i Stockholm. Vid detta seminarium
 presenteras dessutom en ny rapport om islamofobi
 mot kvinnor i Europa och Sverige. Läs meröppnas i nytt fönster

- Vem gör vad? 20 myndigheters samverkan 
  med det civila samhället. Skrift från MUCF.

- Bidrag för att bidra till samhällets utveckling
  Artikel av SST:s generalsekreterare om stats-
  bidrag och trossamfunden i tidskriften Kurage
  nr 14, länk


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se