2017-10-02

Har vår Regeringsform en egen matematik?


Tycker ni det är en konstig fråga? För 70 år sedan borde den inte varit det, men kanske för 40 år sedan eller idag. Vad jag tänker på är det som hände i Europa under 1940-talet. Ni får ursäkta mig för att jag tid som annan kommer tillbaka till vad vår Regeringsform säger i sitt första kapitel och andra paragraf, nämligen:

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Om vår regeringsform säger att den skyddar alla människors lika värde och värdighet kan vi då samtidigt säga att vi också ska skydda dem som i ord och handling visar att de inte erkänner detta? Kort sagt är människovärdet en förhandlingsfråga?

Vad jag vill påstå är att vår regeringsform har en egen matematik. Det är nämligen så här: Antingen har du ett människovärde eller så har du det inte. Vi kan till exempel aldrig säga att du har ett människovärde till 75% och de som vill förneka dig detta på grund av religion, etnisk bakgrund, sexuell identitet och så vidare - till 25%, så har du mer och därför vinner, eller tvärtom. Detta är något vi sett i Borlänge, Falun, Karlstad, Norrköping, Umeå och så vidare. Nej, ditt människovärde, din frihet och värdighet har du till 100% eller inte alls, för att du är människa.

Detta är en av få saker och kanske den enda som aldrig är förhandlingsbar. Därför kan vi aldrig heller säga att om du får 45% religionsfrihet så har majoritetssamhället skött sig rätt bra och det får väl duga. Detta oavsett om frågan gäller möjligheten att bygga en religiös byggnad, försvara sin religionsfrihet, få klä sig enligt sin övertygelse (även ha hatt i kyrkan på första advent), skydda sin möjlighet och rättighet att fira sina religiösa högtider eller bara få vara den man är.

I vårt land, oberoende om du och jag är födda här eller kommit hit (själv kom min släkt till Sverige 1628, lite tidigare än vår kungafamilj), har vi både rättighet, möjlighet och skyldighet att stå för den enskilda människans frihet och värdighet samt att också få möta alla våra medsvenskar på samma sätt. Kort sagt, det handlar om dig och mig.

Tyvärr ser jag allt för ofta dels det senaste året i Borlänge och Falun och dels nu i Göteborg att så inte är fallet. Jag menar inte bara i tanke och åsikt, utan också med stöveltramp som grusar, skymfar och under fanors skugga förmörkar din och min frihet och värdighet.

Det som ibland verkar förena gamla tider med Nya Tider är hatet mot den andre och mot det annorlunda, oavsett vad det numera kan vara. För ett tag sedan kallades jag för en vänsterextremistisk muslimkramare, vilket jag i sig tar som en komplimang. Undrar vad jag skulle ha kallats i början av 1940-talet? Gamla tider ska övervinnas med framtiden, där du och jag är ett vi. En framtid som börjar idag.

Åken inviger Manda aug 17

2017-09-07

Ett Sverige som blir rikare


I slutet av juli i år var jag inbjuden till Dalby utanför Lund för att vara med och ta första spadtaget, som visade sig vara att lägga första tegelstenen, för Mandeiska Sabeiska församlingens Manda. Det är deras religiösa byggnad. Detta är den första Manda som byggs inom EU. Övriga Manda, i t ex Sverige, är köpta och ombyggda lokaler, t ex från Jehovas vittnen i Sandviken eller Pingstkyrkan i Hallsberg. Jag talade om att denna dag inte bara var historisk utan också skedde på historisk mark. Tänkte på Dalby kyrka i närheten och dess symbolik för den religion och kultur som kom till Norden för drygt 1000 år sedan - Kristendomen. I dag kommer nya religioner och kulturer och berikar vårt land. Jag talade också om att vara på flykt men inte vara flykting, om att inte ha något hem att längta till men att kunna bygga sitt hem - sin Manda. Ett hem där många för första gången får vara den man är – Mandè.

Åke på pride 17

2017-08-07

Pride - det handlar om våra skyldigheter


Har nu kommit hem från årets Prideparad. Det är tredje året i rad jag går med mitt fackförbund ST. Jag är glad i själen eftersom detta är Sveriges största årliga demokratimanifestation. Att deltagarna är glada och olika - och olika mycket - klädda gör det ju inte sämre. Jag har ont i fötterna efter att ha gått hela sträckan, 4.3 km. Trött i ryggen efter att jag varit med och burit ST:s banderoll hela vägen.

Varför ska vi som företrädare för staten och chefer i staten delta? Många säger att det är en möjlighet för oss att visa på vad regeringsformen säger om vår uppgift att slå vakt om alla människors lika värde. Men en möjlighet kan jag skjuta på eller vänta på att det kommer en bättre. Detta handlar inte om våra möjligheter. Detta handlar om våra skyldigheter och de kan man aldrig skjuta upp. Hoppas att ännu fler av mina kollegor bland myndighetscheferna också ser det så och att vi ses nästa år under Europride.

2016-09-20

För många svar och för få frågor!


Den 18 september höll jag ett anförande för de kursdeltagare som då hade genomgått SST:s utbildning för unga ledare i trossamfunden: Ledarskap, religion och demokrati.

Jag frågade dem:

Kan man egentligen bli diplomerad demokrat? Det är en fråga som kanske är lite udda eftersom ni snart ska ta emot diplom av mig. Fast ändå är nog svaret nej. Jag har dock ett dokument hemma som visar att jag är demokrat, alltså en del av demokratin. Flera av er har det också, och några av skulle ha haft det, om ni hade kommit från ett land som hade en sådan välordnad byråkrati som i Sverige. Vad jag tänker på är födelseattesten. Jag är född och då har jag del av alla demokratiskt rättigheter, och efter mognad och växande förmåga, också del av dess skyldigheter. Vi vet att så är det inte alltid överallt, men vi får aldrig vika från övertygelsen om att så ska det vara. Det ert diplom idag säger, det är att ni tagit ansvar och skaffat er kunskap och mognad i att vara demokrater, kort sagt, att vara människor.

I ert demokratiska ledarskap vill jag att ni tar med er tre ord och ibland stannar upp och speglar er i dem.

Ett: Värde – med var för slags värden laddar jag mitt ledarskap? Marknadsvärden, politiska värden, humanistiska värden, eller?

Två: Värdering – hur värderar jag de jag möter? Kort sagt, vad ser jag när möter den andre?

Tre: Värdighet - den värdighet jag som människa har för att jag är född. Det sägs ofta att värdigheten skall erövras. Jag säger att vår uppgift är att kämpa för att den aldrig tas ifrån oss. Om någon skulle ifrågasätta din värdighet som människa så svara då: men jag är ju född, liksom du.

Att vara demokratiska ledare i era trossamfund betyder också att ni är demokratiska ledare i samhället, för det är där era trossamfund finns. En av era stora uppgifter där är att motverka det som är en av vår demokratis stora faror, nämligen populismen. Populismen är när man inte längre ser individen utan beskriver omvärlden som bestående av anonyma grupper. Vi har nog alla hört: "det invandrarnas fel, det är judarnas fel, det är muslimernas fel, det är bögarnas fel"

Värdighet, och därför demokrati, bygger på att du och jag får vara just du och jag, med våra individuella rättigheter, skyldigheter och ansvar. Inte gömmas och glömmas i ett kollektiv som någon annan har skapat. Populismens konsekvens och stora hot mot demokratin är att det finns för många svar och för få frågor. Både i samhälle och i trossamfund.

En av era stora uppgifter är att tillsammans med de som ni kommer att samarbeta med, ställa frågan ”varför är det på detta viset”? Det kommer antagligen att leda till att ni har fler frågor än ni får svar, men i en demokrati kan ni utkräva ansvar och svar från de som inte svarar upp till sitt ledarskap. Tydligast är detta i våra val till våra politiska instanser, likaväl som förtroendeposter i våra trossamfund.

Vi måste motverka det som en gång skrevs i en dödsruna över en professor i Uppsala i början av 1900-talet. Om honom skrev man att ”han kunde allt, med det var också allt han kunde”. Människan, du och jag, är mer. Om vi inte tror det så begränsar vi oss till det som barn upp till 4-5 års ålder gör när de ska rita en människa. Det blir ett huvud med två ben, en huvudfoting. Allt det som finns mellan huvud och ben av hjärta och emotioner saknas.

I samtalet och debatten i det offentliga rummet hörs ibland många tvärsäkra röster. Jag vill avsluta med en dikt. Glöm inte vad poeten Lars Björklund säger i dikten Sanningen:

”Sanningen
är det enda
som kan befria oss

Ändå
är den
som säger sig äga
sanningen
farligast av alla”

 

2016-02-08

En grund att högt värdera

Även inom staten diskuteras värdegrundsfrågor. Det finns till och med en särskild värdegrundsdelegation under regeringen.

På SST:s kansli diskuterar vi rätt ofta, både direkt och indirekt, värdegrundsfrågor utifrån bland annat vilket förhållningssätt vi som myndighet ska ha i förhållande till trossamfunden och alla enskilda personer som kontaktar oss.

Vid varje skrivbord på vårt kansli finns ett utdrag ur Regeringsformen, vår grundlag, 1 kapitlet 2:a paragrafen. Den börjar: ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Vidare står det i denna paragraf att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande, att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska också motverka diskriminering. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Både tillsammans och var för sig på kansliet har vi stor nytta av att använda detta utdrag som vägledning, tankeställare och spegel. Vi är inte enbart enskilda tjänstemän. Vi är inte enbart en myndighet. Vi är en del av det offentliga.

När jag lyssnar på den allmänna debatten och den politiska diskussionen kring till exempel flyktingsituationen, EU-migranters situation eller om enskilda bör ge gåvor till tiggare, alltså visa godhet, skulle jag vilja hitta pausknappen och läsa upp regeringsformens 1 kapitel 2:a paragraf och med all min rösts kraft stryka under orden: ”den enskilda människans frihet och värdighet”. Sedan skulle jag trycka på play och hoppas att sambandet mellan värde, värdering och värdighet skulle vara återupprättat.


Bloggtexter från 2013 och 2014
Bloggtexter från 2015

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se