BIDRAG

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. 
För att registrerat ett trossamfund vänder man sig till Kammarkollegiet - vilket inte innebär att man automatiskt blir statsbidragsberättigad, länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort information om hur man ansöker om att bli ett statsbidragsberättigat trossamfund, länkPDF.
Under 2016 fördelades ca 91,8 miljoner kronor till trossamfunden, länk. Därtill fördelades ett särskilt bidrag på 2,5 milj till flyktingmottagande.
Myndigheten ansvarar inte för bidrag till Svenska Kyrkan
.

 
BIDRAGSFORMER

Statligt stöd till trossamfund kan utgå i tre bidragsformer:
-  organisationsbidrag,
-  verksamhetsbidrag
   (teologiska högskolor/seminarier och andlig vård) och
-  projektbidrag. 
   lokal-anpassningsbidrag, öppna
   säkerhetsbidrag, öppna
   Etableringsbidrag, info,PDF blankettPDF 
   utbildningsbidrag, öppna   PDF

Regelverk, öppna

När ska vi söka vad? länk

Bidragsberättigade trossamfund, öppna

Blanketter, ladda ned under respektive bidragsform eller beställöppnas i nytt fönster 

Statistik, öppna

Utbetalade bidrag, öppnaöppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se