Logotype
Världsreligionernas symboler

BIDRAG

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. 
För att registrerat ett trossamfund vänder man sig till Kammarkollegiet - vilket inte innebär att man automatiskt blir statsbidragsberättigad, länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kort information om hur man ansöker om att bli ett statsbidragsberättigat trossamfund, länkPDF.
Under 2015 fördelades ca 80,7 miljoner kronor till trossamfunden, länk. Därtill fördelades ett särskilt bidrag på 10 milj till flyktingmottagande.
SST ansvarar inte för bidrag till Svenska Kyrkan
.

 
BIDRAGSFORMER

Statligt stöd till trossamfund kan utgå i tre bidragsformer:
- organisationsbidrag,
- verksamhetsbidrag
  (teologiska högskolor/seminarier och andlig vård) och
- projektbidrag. 
  LOKAL- ANPASSNINGSIDRAG 
  SÄKERHETSBIDRAG
 
  etablerings- och utbildningsbidrag 

Regelverk, öppna

När ska vi söka vad? länk

Bidragsberättigade trossamfund, öppna

Blanketter, ladda ned under respektive bidragsform eller beställöppnas i nytt fönster 

Statistik, öppna

Utbetalade bidrag, öppnaöppnas i nytt fönster

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se