Bidragsberättigande trossamfund

Lista och adresser här

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd.
Samfunden är grupperade enligt följande: lutherska kyrkor, frikyrkor, ortodoxa och österländska kyrkor, riksorganisationer tillhörande Islamiska samarbetsrådet samt övriga samfund.
Myndigheten ansvarar inte för bidraget till Svenska Kyrkan.

Regelverk för myndigheten, öppna
Utbetalade bidrag, öppna

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se