Ansökan om bidrag till
lokaler samt anpassning av lokaler

för personer med funktionsnedsättning 2017

Se information om årets bidragsfördelning på startsidan

Dessa bidrag kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden, länk.

Under 2017 kommer bidrag även att kunna sökas för gudstjänstlokaler där verksamhet bara bedrivs under en del av året, vanligtvis sommarlokaler.
Observera att ansökningar kan få gälla projekt påbörjade under år 2015 och framåt. 

Sista ansökningsdagen var den 31 mars 2017. 

InformationPDF och sammanfattning av regler
- AnsökningsblankettPDF, PDF
- Ansökningsblankett i Word för elektronisk ifyllnadWord


En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfund och statens krav på bidragsberättigade trossamfund återfinns i avsnittet "Allmänna regler" i tillämpningsföreskrifterna

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se