Information om  bidrag 2017

Angående ansökningar om lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionshinder samt bidrag till säkerhetshöjande åtgärder och vissa vaktfunktioner år 2017

SST har ca 22 miljoner kronor att anslå för projektbidragskategorin kallad Lokalbidrag. Av detta ska ca 10 miljoner gå speciellt till kategorin säkerhets-höjande åtgärder. Sammanlagda sökta summan för projekten inom Lokalbidrag år 2017 är nästan 307 miljoner kr. Sammanlagt är det 140 ansökningar.

SST måste tyvärr konstatera att ett stort antal projektansökningar kommer att få avslag på grund av att inga medel finns kvar att fördela. Vi vill också informera att på grund av mängden ansökningar kommer handläggningen därför att ta längre tid än tidigare.

Detta är endast en allmän information. SST kommer att återkomma individuellt gällande vart och ett av de ansökningar som inkommit.

För Myndigheten för stöd till trossamfund, juli 2017

Åke Göransson
Direktör

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se