Ansökan om bidrag till
Säkerhetshöjande åtgärder 2017

Se information om 2018 bidragsfördelning på startsidan

Tillämpningsföreskrifter för nästa ansökningsperiod 2018 
- bidrag till säkerhetshöjande åtgärder öppnaPDF
- begränsat bidrag till säkerhetpersonal öppnaPDF

Detta bidrag kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden, länk.

Enligt regleringsbrev för år 2017 ska 8 miljoner kr av 2017 års statsbidrag fördelas till förmån för säkerhetshöjande åtgärder för församlingslokaler. Regler samt maxnivå för bidragsbelopp är samma som vid 2016 års utlysning.

Ansökan ska vara SST tillhanda senast 31 mars 2017

- InformationPDF och instruktioner
AnsökningsblankettWord för elektronisk ifyllnad, Word
- AnsökningsblankettPDF med utrymme för ifyllnad med penna, PDF
- Tillämpningsföreskrifte från 2016 från 2016 som gällde vid årets ansökningstillfället (reviderats därefter)


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se