Ansökan om bidrag till
Säkerhetshöjande åtgärder 2017

Detta bidrag kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden, länk.

Enligt regleringsbrev för år 2017 ska 8 miljoner kr av 2017 års statsbidrag fördelas till förmån för säkerhetshöjande åtgärder för församlingslokaler. Regler samt maxnivå för bidragsbelopp är samma som vid 2016 års utlysning.

Ansökan ska vara SST tillhanda senast 31 mars 2017

- InformationPDF och instruktioner
AnsökningsblankettWord för elektronisk ifyllnad, Word
- AnsökningsblankettPDF med utrymme för ifyllnad med penna, PDF
- Tillämpningsföreskrifter från 2016 (kommer att revideras 15/2)


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se