Utbetalda  statsbidrag

Läs mer om de statsbidrag SST förmedlar

BIDRAGSFORMER
Statsbidraget är uppdelat i tre bidragsformer: 
- organisationsbidrag,
- verksamhetsbidrag och
- projektbidrag - med fyra undergrupper

2016PDF

2015

Tidigare utbetalade bidrag
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se