Utbetalda statsbidrag under 2012

OrganisationsProjektbidragProjektbidragProjektbidrag
Församlingar inombidragLokalEtableringsSärsk.utb
samfunden: bidragbidragbidrag
Frälsningsarmén1.140.000   
Metodistkyrkan432.000   
Evangeliska Frikyrkan3.129.000263.00060.000 
Pingströrelsen7.784.000591.000  
Sjundedagsadventistsamfundet275.000   
Svenska Alliansmission1.455.000107.00030.000 
Svenska Baptistsamfundet1.899.000100.000  
Svenska Missionskyrkan7.384.0001.320.000   
Gemensamma församlingar 284.000  
ELM - Bibeltrogna Vänner 156.000   
Evang Fosterlands-Stift2.940.000209.00030.000 
Estniska ev lutherska k:an211.000   
Lettiska " "127.000   
Ungerska protestant. k:an224.000   
Danska kyrkan100.000   
Norska kyrkan300.000   
Isländska kyrkan100.000   
Anglikanska kyrkan215.000   
Romersk-katolska kyrkan5.005.000100.000  
Ortodoxa & österländska kyrkor    
-Bulgariska ortodoxa kyrkan17.000   
-Finska ortodoxa kyrkan79.000   
-Grekisk ortodoxa kyrkan 800.000   
-Makedoniska ortodoxa kyrkan406.000   
-Rumänska ortodoxa kyrkan395.000   
-Ryska ortodoxa kyrkan126.000 30.000 
-Serbiska ortodoxa kyrkan1.722.000   
-Svenska ortodoxa prosteriet144.000   
-Armeniska apostol kyrkan91.000   
-Eritreanska ortodoxa kyrkan130.000 30.000 
-Etiopiska ortodoxa kyrkan208.000   
-Koptiska ortodoxa kyrkan0   
-Syriska ortodoxa kyrkan1.957.000   
-Österns assyriska kyrka374.000   
Judiska församlingar625.000100.000 10.000
Islamiska församlingar    
-FIFS1.602.000 55.000 
-IKUS922.000 30.000 
-SMF1.738.000 60.00020.000
-SIF742.000 30.000 
-ISS417.000 175.000 
-BIS966.000   
Buddhistiska församlingar337.000 65.000 
SUMMA46.674.0003.074.000595.00030.000
     
     
Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag
Teologiska institutioner 1.440.000  
Andlig vård inom sjukvården 6.135.000  

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se