Utbetalda statsbidrag 2014

Församlingar inom:Organisations-bidrag Projekt-bidrag
LokalbidragEtablerings-bidragSärskilt utbildnings-bidrag
Frälsningsarmén 1.005.86042.000  
Equmeniakyrkan8.900.5681.830.228  
Evangeliska Frikyrk 3.022.1641.315.00060.000 
Pingströrelsen7.243.5414.736.50330.000 
Sjundedags Adv.samf251.000   
Sv Alliansmissionen 1.362.308768.60020.000 
ELM-Bibeltr. Vänner78.00055.000  
Ev Fosterlands-Stiftelsen2.824.000318.800  
Gemensamma försam 862.800  
Estniska Ev-luth kyrkan269.000   
Lettiska Ev-luth kyrkan123.000   
Ungerska Prot kyrkan201.968   
Danska kyrkan100.000   
Norska kyrkan300.000   
Isländska kyrkan100.000   
Anglikanska kyrkan215.000   
Rom-Katolska kyrkan 4.776.208100.000  
OÖKER    
- Finska ort kyrkan84.999   
- Grekisk ort kyrkan771.000   
- Makedonisk ort kyrkan389.000161.400  
- Rumänska ort kyrkan386.00026.00050.000 
- Ryska ort kyrkan111.000 90.000 
- Serbisk ort kyrkan1.715.000207.100  
- Svenska ort prosteriet139.002   
- Armenisk ap kyrkan125.000   
- Eritreanska ort kyrk145.000   
- Etiopisk ort kyrkan194.000 11.952 
- Koptisk ort kyrkan140.000 120.000 
- Antiokiska ort kyrkan  50.000 
- Syrisk ort kyrkan 2.381.1461.366.000  
- Österns ass kyrka374.000   
Judiska Centralrådet578.000100.000 10.000
Islamiska samarbetsrådet    
- Förenade Isl förs, FIFS2.595.320356.000120.000 
- Isl kulturcenterum.IKUS606.0151.032.00030.000100.000
- Sv Muslimska Förb, SMF2.111.310 60.00050.000
- Svenska Isl Församl, SIF935.570 120.000 
- Isl Shia Samfunden, ISS813.650180.600188.00010.000
- Bosniska Isl. Samf, BIS791.70868.800 20.000
Sv Buddh. Samarbetsråd318.000 66.000 
Mandeiska sabeiska tross.  430.000 
Totalt46.477.33713.526.8311.445.952190.000
     
Konsult för lokalbidraget 63.300  
     
Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhets-bidrag
Bidrag till teologiska institutioner 1.000.000  
Andlig vård inom sjukvården 8.960.036  

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se