Utbetalda statsbidrag under 2015, sid 1

Se sid 2 för:
- Projektbidrag: Särskilt utbildningsbidrag
- Bidrag till Flyktingarbete

sid 1

Församlingar inom:

Organisationsbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag

 

Inklusive medlemsregister

Lokalbidrag inklusive medel till säkerhetshöjande åtgärder

Var av medel till säkerhetshöjande åtgärder)

 

 

 

 

Frälsningsarmén

1.046.696

342.000

 

Equmeniakyrkan

9.960.455

2.033.696

 

Evangeliska Frikyrkan

3.518.544

1.261.278

 

Pingströrelsen

8.217.443

713.888

 

Sjundedags Adv.samf

280.156

25.000

 

Sv Alliansmissionen

1.558.428

38.400

 

ELM-Bibeltrogna Vänner

39.000

 

 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

3.194.261

69.800

 

Gemensamma försam

 

120.000

 

Estniska Ev-luth kyrkan

326.104

108.625

 

Lettiska Ev-luth kyrkan

160.051

 

 

Ungerska Protestantiska kyrkan

267.795

 

 

Danska kyrkan

115.000

 

 

Norska kyrkan

300.000

 

 

Isländska kyrkan

100.000

 

 

Anglikanska kyrkan

253.174

 

 

Rom-Katolska kyrkan

5.913.489

2.845.453

 

 

 

 

 

OÖKER

 

 

 

- Finska ort kyrkan

143.303

 

 

- Grekisk ort kyrkan

930.124

 

 

- Makedonisk ort kyrkan

447.512

200.000

200.000

- Rumänska ort kyrkan

448.332

420.000

 

- Ryska ort kyrkan

121.503

 

 

- Ryska ort Moskva patr

 

 

 

- Serbisk ort kyrkan

2.013.923

360.680

160.000

- Svenska ort prosteriet

160.785

 

 

- Armenisk ap kyrkan

196.855

1.620.000

 

- Eritreanska ort kyrk

179.353

 

 

- Etiopisk ort kyrkan

219.610

 

 

- Koptisk ort kyrkan

223.124

 

 

- Antiokiska ort kyrkan

# 40.000

 

 

- Syrisk ort kyrkan

3.069.992

220.000

 

- Syrisk ort ställföretr

 

620.000

 

- Österns ass kyrka

440.283

 

 

- Bulgarisk ort kyrkan

4.025

 

 

Judiska Centralrådet

648.261

270.000

200.000

Isl Samarbetsrådet

 

 

 

- Förenade Isl församl

2.354.514

287.520

287.520

- Isl kulturcenterunionen

722.519

160.000

160.000

- Sv Muslimska Förbund

2.458.100

171.753

137.628

- Svenska Isl Församl

1.094.871

320.000

320.000

- Isl Shia Samfunden

1.332.514

200.000

200.000

- Bosniska Islamiska Samfundet

908.401

2.094.000

 

Sv Buddh. Samarbetsråd

363.120

240.000

160.000

Mandeiska sabeiska trossamf.

# 40.000

2.042.853

 

Totalt

53.811.620

16.784.946

1.825.148

Säkerhetsutbildning

 

199.661

199.661

 # Endast bidrag till projektet för medlemsregister.

Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag
                Bidrag till teologiska institutioner                                            900.000
                Andlig vård inom sjukvården+ verksamhetsutv                   9.161.648


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se