Bridragmottagare 2009

Utbetalda statsbidrag under 2009

    
     
Församlingar inom samfundenOrganisationsbidragProjektbidrag: LokalbidragProjektbidrag: EtableringsbidragProjektbidrag: Särskilt utbildingsbidrag
Frälsningsarmén1.102.000   
Metodistkyrkan394.00097.000  
Evangeliska Frikyrkan2.510.000120.00075.000 
Pingströrelsen6.497.000320.000  
Sjundedagsadventistsamfundet250.000   
Svenska Alliansmissionen1.182.00011.000  
Svenska Baptistsamfundet1.563.000100.000  
Svenska Missionskyrkan6.345.000626.000  
Gemensamma församlingar    
ELM-Bibeltrogna Vänner210.00037.000  
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen2.321.00090.000  
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan178.000   
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan97.000   
Ungerska protestantiska kyrkan208.000   
Danska kyrkan45.000   
Norska kyrkan435.000   
Isländska kyrkan20.000   
Anglikanska kyrkan181.000   
Romersk-katolska kyrkan4.200.000160.00037.300 
Ortodoxa & österländska kyrkor    
    - Bulgariska ortodoxa kyrkan20.000   
    - Estniska ortodoxa kyrkan-   
    - Finska ortodoxa kyrkan65.000   
    - Grekisk ortodoxa kyrkan649.000   
    - Makedoniska ortodoxa kyrkan337.000 40.000 
    - Rumänska ortodoxa kyrkan326.000   
    - Ryska ortodoxa kyrkan132.000   
    - Serbiska ortodoxa kyrkan1.288.000   
    - Svenska ortodoxa prosteriet118.000   
    - Armeniska apostoliska kyrkan115.000   
    - Eritreanska ortodoxa65.000   
    - Etiopiska ortodoxa kyrkan182.000   
    - Koptiska ortodoxa kyrkan93.000   
    - Syriska ortodoxa kyrkan1.703.00080.00025.0007.000
    - Österns assyriska kyrka275.000   
Judiska församlingar533.000   
Islamiska församlingar   40.600
    - FIFS1.771.000 161.400 
    - IKUS724.000   
    - SMF2.030.00023.200111.1007.000
    - SIF557.000   
    - ISS213.000 210.100 
Buddhistiska församlingar227.000100.000  
SUMMA39.161.0001.764.200659.90054.600
     
Dessutom har följande bidrag     
utbetalats:Verksamhetsbidrag   
Teologiska institutioner1.200.000   
Andlig vård inom sjukvården5.310.000   

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se