Logotype
Världsreligionernas symboler
Bridragmottagare 2009

Utbetalda statsbidrag under 2009

       
         
Församlingar inom samfunden Organisationsbidrag Projektbidrag: Lokalbidrag Projektbidrag: Etableringsbidrag Projektbidrag: Särskilt utbildingsbidrag
Frälsningsarmén 1.102.000      
Metodistkyrkan 394.000 97.000    
Evangeliska Frikyrkan 2.510.000 120.000 75.000  
Pingströrelsen 6.497.000 320.000    
Sjundedagsadventistsamfundet 250.000      
Svenska Alliansmissionen 1.182.000 11.000    
Svenska Baptistsamfundet 1.563.000 100.000    
Svenska Missionskyrkan 6.345.000 626.000    
Gemensamma församlingar        
ELM-Bibeltrogna Vänner 210.000 37.000    
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 2.321.000 90.000    
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan 178.000      
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan 97.000      
Ungerska protestantiska kyrkan 208.000      
Danska kyrkan 45.000      
Norska kyrkan 435.000      
Isländska kyrkan 20.000      
Anglikanska kyrkan 181.000      
Romersk-katolska kyrkan 4.200.000 160.000 37.300  
Ortodoxa & österländska kyrkor        
    - Bulgariska ortodoxa kyrkan 20.000      
    - Estniska ortodoxa kyrkan -      
    - Finska ortodoxa kyrkan 65.000      
    - Grekisk ortodoxa kyrkan 649.000      
    - Makedoniska ortodoxa kyrkan 337.000   40.000  
    - Rumänska ortodoxa kyrkan 326.000      
    - Ryska ortodoxa kyrkan 132.000      
    - Serbiska ortodoxa kyrkan 1.288.000      
    - Svenska ortodoxa prosteriet 118.000      
    - Armeniska apostoliska kyrkan 115.000      
    - Eritreanska ortodoxa 65.000      
    - Etiopiska ortodoxa kyrkan 182.000      
    - Koptiska ortodoxa kyrkan 93.000      
    - Syriska ortodoxa kyrkan 1.703.000 80.000 25.000 7.000
    - Österns assyriska kyrka 275.000      
Judiska församlingar 533.000      
Islamiska församlingar       40.600
    - FIFS 1.771.000   161.400  
    - IKUS 724.000      
    - SMF 2.030.000 23.200 111.100 7.000
    - SIF 557.000      
    - ISS 213.000   210.100  
Buddhistiska församlingar 227.000 100.000    
SUMMA 39.161.000 1.764.200 659.900 54.600
         
Dessutom har följande bidrag        
utbetalats: Verksamhetsbidrag      
Teologiska institutioner 1.200.000      
Andlig vård inom sjukvården 5.310.000      

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se