Utbetalda statsbidrag under 2010

OrganisationsProjektbidragProjektbidragProjektbidrag 
Församlingar inombidrag LokalEtableringsSärsk.utb 
samfunden: bidragbidragbidrag 
Frälsningsarmén1.065.000100.000   
Metodistkyrkan384.000    
Evangeliska Frikyrkan2.522.00099.00025.000  
Pingströrelsen6.485.000541.000   
Sjundedagsadventistsamfundet242.000 25.000  
Svenska Alliansmission1.189.000126.000   
Svenska Baptistsamfundet1.561.000 25.000  
Svenska Missionskyrkan6.259.000834.000    
Gemensamma församlingar 229.000   
ELM - Bibeltrogna Vänner 202.000    
Evang Fosterlands-Stift2.334.000322.000   
Estniska ev lutherska k:an196.000    
Lettiskaev lutherska k:an100.000    
Ungerska protestant. k:an199.000    
Danska kyrkan45.000    
Norska kyrkan435.000    
Isländska kyrkan20.000    
Anglikanska kyrkan177.000    
Romersk-katolska kyrkan3.997.000136.00025.000  
Ortodoxa & österländska kyrkor     
- Bulgariska ortodoxa kyrkan16.000    
- Estninska ortodoxa kyrkan-    
- Finska ortodoxa kyrkan63.000    
- Grekisk ortodoxa kyrkan649.000    
- Makedoniska ortodoxa kyrkan334.000    
- Rumänska ortodoxa kyrkan327.000    
- Ryska ortodoxa kyrkan122.000    
- Serbiska ortodoxa kyrkan1.316.000    
- Svenska ortodoxa prosteriet117.000    
    - Armeniska apostoliska kyrkan114.000    
- Eritreanska ortodoxa kyrkan80.000    
- Etiopiska ortodoxa kyrkan178.000    
- Koptiska ortodoxa kyrkan92.000    
- Syriska ortodoxa kyrkan1.803.00020.00025.000  
- Österns assyriska kyrka280.000    
Judiska församlingar529.000    
Islamiska församlingar     
- FIFS1.571.000 100.00015.000 
- IKUS846.000    
- SMF1.409.000 105.000  
- SIF586.000 25.000  
- ISS300.000 180.000  
- BIS677.000 40.00016.000 
Buddhistiska församlingar246.000    
SUMMA39.067.0002.407.000575.00031.000 
      
Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag   
Teologiska institutioner 1.200.000   
Andlig vård inom sjukvården 5.150.000   
      

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se