Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund

SST fick i april 2014 i uppdrag av regeringen att kartlägga främlingsfientligar handlingar mot trossamfund. Uppdraget omfattar handlingar mot såväl medlemmar som samfundens lokaler.

Läs regeringsuppdragetPDF

Rapporten överlämnades den 12 november 2014 till regeringen och kan laddas ned härPDF.
Även en sammanfattning har tagits fram, öppnaPDF i A4,
(eller med stor stil för att tryckas som A5-häfte öppnaPDF)

Det är Göran Larsson, Göteborgs universitet, och Simon Stjernholm,
Lunds universitet som skrivit rapporten för SSTs räkning.

Mediabevakning rörande regeringsuppdraget under 2014:

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se