Logotype
Världsreligionernas symboler

Bidragsberättigade trossamfund och riksorganisationer

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd.
SST ansvarar inte för bidraget till Svenska Kyrkan.
Klicka på "adresser" för att få kontaktinformation till de enskilda samfunden och på "info" för läsa samfundets egen presentation (från 2013 upplaga, uppdateringar kommer i april 2017).

 

4:e upplagan
kommer i

maj 2017

Trossamfundsboken, 3:e upplagan

Samfunden egna presentationer finns länkade nedan.
Klicka på info. De är hämtade från SST:s häfte
"Trossamfund i Sverige 2015" som går att ladda nedPDF
eller beställas
Förutom uppdaterad statistik innehåller den tredje
upplagan en presentation av Aleviterna, det senaste
samfundet som blivit statsbidragberättigat. 


InfoPDF LUTHERSKA KYRKOR
ADRESSER

InfoPDF Danska kyrkan i Sverige,
InfoPDF EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen
InfoPDF ELM-Bibeltrogna vänner
InfoPDF Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
InfoPDF Isländska kyrkan i Sverige
InfoPDF Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige
InfoPDF Norska kyrkan i Sverige
InfoPDF Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige


InfoPDF FRIKYRKOR
ADRESSER

InfoPDF Equmeniakyrkan
InfoPDF Evangeliska frikyrkan
InfoPDF Frälsningsarmén
InfoPDF Pingströrelsen
InfoPDF Sjundedags adventistsamfundet
InfoPDF Svenska alliansmissionen


InfoPDF ORTODOXA OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR
ADRESSER
 
InfoPDF Antiokiska ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige
InfoPDF Bulgariska ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan i Sverige
InfoPDF Etiopiska ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Finska ortodoxa församlingen i Sverige
InfoPDF Grekisk-ortodoxa metropolitdömet i Sverige och Skandinavien
InfoPDF Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Makedonsk-ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Ryska ortodoxa kyrkan (Kontantinopels patriarkat)
InfoPDF Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
InfoPDF Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
InfoPDF Svenska ortodoxa prosteriet
InfoPDF Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige
InfoPDF Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien
InfoPDF Österns assyriska kyrka i Sverige


InfoPDF ISLAMISKA RIKSORGANISATIONER
ADRESSERlänk till annan webbplats

InfoPDF Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
InfoPDF Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
       Islamiska Fatwabyrån i Sverige
InfoPDF Islamiska kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
InfoPDF Islamiska shia samfunden i Sverige (ISS)
InfoPDF Svenska islamiska församlingarna (SIF)
InfoPDF Sveriges muslimska förbund (SMF)


InfoPDF ÖVRIGA SAMFUND som får statsbidrag via SST
ADRESSER

InfoPDF Alevitiska riksförbundet
InfoPDF Anglikanska kyrkan i Sverige
InfoPDF Judiska centralrådet i Sverige
InfoPDF Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige
InfoPDF Romersk-katolska kyrkan i Sverige
InfoPDF Sveriges buddhistiska samarbetsråd


Får ej statsbidrag via SST
InfoPDF
 SVENSKA KYRKAN SAMT EKUMENISKA OCH INTERRELIGIÖSA ORGANISATIONERBesöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se