Myndigheten för stöd till trossamfund och

        TROSSAMFUNDENS KRISBEREDSKAP

"Den mångkulturella verkligheten måste också avspegla sig i krisberedskapen"


SST har ett statligt uppdrag att verka för samordning av trossamfundens insatser i krisberedskapen. I samband med bl.a. diskoteksbranden i Göteborg 1998 i Makedonska föreningens lokaler blev många kommuner uppmärksammade på vikten av att ha kontakter in i det mångkulturella lokalsamhället t ex ortodoxa och muslimska församlingar. Svenska kyrkan har en lång och viktig tradition av samverkan med samhället kring krisberedskap, medan övriga samfunds kompetens inte tagits tillvara i samma utsträckning. Därför har SST fått en roll i detta arbetsfält och getts medel för att anställa en konsulent för krisberedskap.
 
SST förmedlar statsbidrag till trossamfund och har därför ett stort kontaktnät. Pastorn, imamen, prästen och andra församlingsarbetare samt den aktive medlemmen kan betyda mycket i krisberedskapen. Dessutom finns kyrkor, moskéer och andra församlingslokaler. Arbetet görs i nära samverkan med MSBlänk till annan webbplats, myndigheten för samhällskydd och beredskap.
 
I budgetpropositionen 2007 uttrycker sig regeringen:

"Vid kriser och katastrofer är behovet omfattande av insatser från trossamfunden. För en effektiv samverkan med andra parter behöver trossamfunden samordna sina insatser. Regeringen anser därför att den tillfälliga tjänsten som krisberedskapssamordnare bör permanentas..."
 
SST:s roll är bl. a att sammanföra kommunens beredskapsansvariga med trossamfunden lokalt. Det kan ske genom ekumeniska råd, lokala interreligiösa grupper eller att kommunen ber Svenska kyrkan om hjälp att samordna trossamfunden. SST:s uppdrag blir att lyfta fram goda arbetsmodeller och intressanta exempel.

Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund

Flera kurser kommertroligen att hållas under 2017, anmäl intresse till SST
För innehåll läs en kort rapport från tidigare kurser. 

​Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen

För att följa utvecklingen och för tips och råd gå in på krisinformation.se sida, ​länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se även myndighetens repportagebok Trossamfunden och flyktingarna


Samverkan med kommuner och landsting


Listan kan göras lång över arbetsområden där kommuner och landsting kan behöva kontakt
med trossamfund. Hur kan arbetet bedrivas?
Vilka kan kontaktas? Vilka kriterier för arbetet kan användas? Nu finns handledningen klar som kan ge vägledning, tips och delade erfarenheter:

Handledning "Att arbeta med trossamfund i vardag och kris" är en handbok för kommuner
och landsting i deras arbete med mångreligiösa och mångkulturella råd. Skriften är framtagen av
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) på uppdrag av ett Sveriges regering. Beställ, ladda nedPDF

"Det händer inte här" — häfte om trossamfundens insatser i samhällets krisberedskap från 2011, ladda nedlänk till annan webbplats

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se