Årsbok 2017

omslag årsbok 2017

FÖRORD

Hösten 2016 gjorde SST:s kansli en studierea
till USA och besökte Washington och Boston. Du kan läsa mer om det på sid 54. Ett av alla de besök vi gjorde i Washington var till "White House Office of Faith Based and Neighborhood partnership" där vi togs emot av presidentens särskilda rådgivare, Direktor Melissa Rogers. Kontoret igger  i "The West Wing" i nära anslutning till presidentens och vice presidentens kontor och de olika säkerhetsrådgivarna. Detta för att man sedan kontoret inrättades år 2000 har förstått att religion som sådan och kontakten med dess företrädare i synnerhet spelar allt större roll i både inrikes- och utrikespolitik.

I slutet av vårt möte där också Melissa Rogers hade berättat om alla de möten de har med bland annat företrädare för trossamfunden och de samtal man har om aktuella frågor ställde jag följande fråga:"Jag antar att ni här i USA som vi i Sverige under möten och samtal också kommer till den punkt där ni inser att vissa saker kommer ni inte överens om. Vad gör ni då?" Hon tittade förvånat på mig, lyfte på ögonbrynen och svarade: "Självklart är vi inte överens om allt. När det händer gäller det att sätta sig ner och skilja på det som vi är ense om och fortsätta samarbeta kring det och det vi är oense om och fortsätta samtala om det. Efter ett tag brukar det inte vara så mycket kvar som vi är oense om."

Ett beundransvärt förhållningssätt. Inte ett antingen eller utan ett både ock. Kort och gott en pragmatism som ett land som är byggt på olikheter antagligen måste hålla fast vid för att hålla ihop. I ärlighetens namn ska jag väl också säga att det fanns en viss oro vad som skulle hända med kontoret efter presidentvalet, som då när vi var där ännu inte hade ägt rum.

Ibland har vi i Sverige en tendens till att om vi har tio saker på agendan och vi blir oense om en sak så kan vi inte samarbete om de övriga nio. Det gäller i staten, politiken eller för den del också i civilsamhället och kanske helst de olika aktörerna emellan. Kanske ska vi bli bättre på att sortera och se vad vi är överens om och samarbeta om det och sedan ta på allvar det vi inte är överens om och fortsätta samtala om det.

Den dagen kommer också och har säkert redan passerat fast vi då inte märkte det, då vi också måste säga till varandra: "Vi kan inte båda ha rätt, men det kan mycket väl vara så att vi båda har fel."


Stockholm i februari 2017
Åke Göransson
generalsekreterare


     FRÅN INNEHÅLLET

 • Förord av SSTs generalsekreterare Åke Göransson
 • SSTs ordförande blickar framåt
 • Unikt och banbrytande när kvinnor leder vägen
 • ÄR normkritik något för en bosnisk gubbstrutt?
 • SR-interreligiös metod för ett inkluderande samhälle
 • Barnkonventionen – en fråga för trossamfunden?
 • Utdrag ur reportageboken Samfunden och flyktingarna
 • Sjukhuskyrkan teamar upp på Akademiska i Uppsala
 • Demokratins ABC för trossamfund – behövs det?
 • Nytt samfund med statsbidrag: Islamiska Fatwabyrån i Sverige
 • Ny rapport om sufism i Sverige
 • Samverkan med trossamfund i vardag och kris – nu kommer webbversionen!
 • Religion, migration, integration, radikalisering – på olika spår i USA och Sverige?
 • Registrera religion – något för framtiden?
 • Hur räknar man rätt och lika – SSTs nya statistik

     Beställ/ ladda nedPDF

     Årsboken kan beställas porto- och kostnadsfritt via länk ovan eller från
     info@sst.a.se. Den kan även

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se