På den här sidan samlar Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, material om trossamfund och organiserat religiöst liv i Sverige. Några av publikationerna är framtagna av forskare på uppdrag av SST, men myndigheten har också samlat en hel del andra rapporter och artiklar som kan vara intressant för en bredare allmänhet. Har du tips om något intressant material som borde finnas här? Mejla till
max.stockman@sst.a.se

SSTs publikationer

Religiösa minoriteter från Mellanöstern
Göran Larsson, Simon Sorgenfrei och Max Stockman, 2017. Läs inledningPDF (förord, översikt, innehållsförteckning), aleviterPDF, alawiterPDF, druserPDF, mandéerPDF, yezidierPDF samt avslutningPDF (efterord, referenser).

Sufismen i Sverige – en lägesrapport
Simon Sorgenfrei, 2015. Läs PDFPDF

Trossamfund i Sverige 2017 – Statsbidragsberättigade trossamfund: samfundens egna presentationer och aktuell statistik. Läs inledningPDF med förord, information och statistik, frikyrkorPDF, lslamiska riksorganisationerPDF, lutherska kyrkorPDF, ortodoxa och österländska kyrkorPDF, övriga samfund, Svenska kyrkan och avslutande delPDF.

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige
Thomas Arentzen, 2015. Läs PDFPDF

Islam och muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt
Göran Larsson, 2015. Läs PDFPDF, utskriftsvänlig A4-versionPDF

Främlingsfientliga handlingar mot trossamfund,
SST-rapport till regeringen nov 2014. Läs PDFPDF

Uppvaknandets vägar – från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv Trudy Fredriksson, 2013. Läs PDFPDF

Shiamuslimer i Sverige — en översikt
Göran Larsson och David Thurfjell, 2013. Läs PDFPDF, utskriftsvänlig A4-versionPDF

Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt
Klas Borell, 2012. Läs PDFPDF, utskriftsvänlig A4-versionPDF

Externa publikationer

(ordnade efter utgivningsår)

Översiktliga publikationer om religion och trossamfund i Sverige

Religionsfrihetens utveckling i Sverige – en tidslinje
Elsa Trolle Önnerfors, 2016. Läs PDFPDF

Världsreligioner i Sverige
Lennart Weibull, 2016. Läs PDFPDF

Det civila samhället och religion – Svenska kyrkan och frikyrkorna
Johan von Essen, 2015. Läs PDFPDF

Villkor för ideella föreningar och trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 2015. Läs PDFPDF

Trossamfundens sociala insatser
Ulrika Svalfors och Anders Bäckström, 2015. Läs PDFPDF

Ritualer, högtider och manifestationer
Jonas Bromander, 2012. Läs PDFPDF

Kyrkan och staten - reformarbetet 1956 - 1999
Sören Ekström, 2011. Läs PDFPDF

Fyra perspektiv på religion i Sverige
Lennart Weibull och Jan Strid, 2011. Läs PDFPDF

Religiös förändring i norra Europa
Anders Bäckström, 2004. Läs PDFPDF

Vem definierar religion? Från kyrkolagen 1686 till omskärelselagen 2001
Anders Jarlert, 2002. Läs PDFPDF

Publikationer om islam och muslimer i Sverige

Muslimska församlingar och föreningar i Malmö och Lund
Leif Stenberg och Rikard Lagervall, 2015. Läs PDFPDF

Säkerhet och krisberedskap i Sveriges moskéer
Islamiska Samarbetsrådet, 2014. Läs PDFPDF

Muslimska församlingar i lokalsamhället
Klas Borell et al., 2011. Läs PDFPDF

Motstånd och stöd: En studie av svenska muslimska församlingar
Klas Borell och Arne Gerdner, 2010. Läs PDFPDF

Moskéer i Sverige: en religionsetnologisk studie i intolerans och adminstrativ vanmakt. Pia Karlsson och Ingvar Svanberg, 1995. Läs PDFPDF

I vilken utsträckning är den svenske muslimen religiös?
Åke Sander, 1993. Läs PDFPDF

Publikationer om frikyrkligheten i Sverige

Frikyrkokartan ritas om
Øyvind Tholvsen, 2015. Läs PDFPDF

Från blandad kör till lovsångsteam: Historiska och teologiska perspektiv på frikyrkliga sånggrupper. Sune Fahlgren, 2013. Läs PDFPDF

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet
Jan-Åke Alvarsson, red., 2013. Läs PDFPDF

Frikyrkan flyttar
Øyvind Tholvsen, 2011. Läs PDFPDF

Rum för möten med Jesus och för församlingsgemenskap i frikyrklig tradition
Sune Fahlgren, 2008. Läs PDFPDF

Publikationer om judendomen i Sverige

Judarna i Sverige – invandring, ekonomi och integration
Rita Bredefeldt, 2015. Läs PDFPDF

Religiositet, nationalitet och sekularisering bland Sveriges judar
Svante Lundgren, 2013. Läs PDFPDF

Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten
Lars Dencik, 2009, Läs PDFPDF

Judiskt liv i Sverige - identitet, levnadsvanor och attityder bland medlemmarna i de judiska församlingarna i Sverige. Lars Dencik och Karl Marosi, 2007. Läs PDFPDF

Publikationer om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden
Sören Ekström, 2016. Läs PDFPDF

Samerna och Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2006. Läs PDFPDF

Förtroendevald i Svenska kyrkan
Sören Ekström, 2000. Läs PDFPDF

Publikationer om Katolska kyrkan i Sverige

Himmelskt fängelse eller andligt vilorum: svenska perspektiv på klosterliv
Yvonne Maria Werner, 2010. Läs PDFPDF

"Den katolska faran” : Antikatolicismen och den svenska nationella identiteten i ett nordiskt perspektiv. Yvonne Maria Werner, 2015. Läs PDFPDF

Svenskhet, katolicism och europeisk integration
Yvonne Maria Werner, 2015. Läs PDFPDF

Publikationer om ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige

Bra att veta om den ortodoxa tron
Misha Jaksic, 2017. Läs PDFPDF

Mellanösterns kristna i Europa: historier, kulturer och samfund
Marta Wozniak et al. (DIMECCE-projektet), 2015. Läs PDFPDF

Mellanösterns religiösa minoriteter - med tyngdpunkt på kristna minoriteter
Göran Gunner, 1999. Läs PDFPDF

Kyrka eller folk - den syrisk-ortodoxa kyrkan och det svenska samhället
Samuel Rubenson, 1992. Läs PDFPDF

Publikationer om övriga samfundsgrupper i Sverige

Indian Migration and Population in Sweden (engelskspr. artikel)
Kristina Myrvold, 2012. Läs PDFPDF

Vilka är mandéerna?
Martin Lindgren, 2013. Läs PDFPDF

The sacred foodscapes of Thai Buddhist temples in Sweden (engelskspr. artikel)
Katarina Plank, 2015. Läs PDFPDF

The Organization of Alevis in Sweden (engelskspr. artikel)
Nildağ Gizem Batako, 2015. Läs PDFPDF

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se