Skriftserien nr 7:

RELIGIÖSA MINORITETER  FRÅN MELLANÖSTERN

bilder för religiösa minoriteter

Den religiösa kartan i Sverige har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. De kristna och judiska samfunden lever idag sida med flera olika muslimska, buddhistiska och hinduiska organisationer. Men även en rad mindre samfundsgrupper och religiösa traditioner tar nu också plats. I den här rapporten får du möta några av dessa: mandéer, yezidier, aleviter, alawiter och druser. Samtliga av dessa har sina rötter i Mellanöstern.

Publikationen är skriven av professor Göran Larsson som är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion på Göteborgs universitet, Simon Sorgenfrei, lektor vid Institutionen för historia och samtidsstudier på Södertörns högskola samt av Max Stockman, handläggare religiösa minoriteter vid Myndigheten för stöd till trossamfund.

Beställ från myndigheten: Religiösa minoriteter från Mellanöstern

Läs direkt på webben: inledningPDF (förord, översikt, innehållsförteckning), aleviterPDF, alawiterPDF, druserPDF, mandéerPDF, yezidierPDF samt avslutningPDF (efterord, referenser).

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se