Trossamfundsboken 2017

Trossamfund i Sverige är en skrift där Sveriges
statsbidragsberättigade trossamfund presenterar
sig själva i korta texter. Utöver detta finns aktuell
statistik rörande medlemsantal och regelbundna
deltagare inom trossamfunden – samt information
om andra organisationer viktiga för det religiösa
Sverige.

Ladda ned boken heltPDF eller delvis nedan eller beställ
kostnadsfritt. Läs mer om innehållet längre ned.

Alla samfund i bokstavsordning

Nedan kan de olika delarna av boken laddas ned

InledningPDF med förord, information och statistik
AdressidornaPDF samlade

FRIKYRKOR 
Adresser, presentationPDF

ISLAMISKA RIKSORGANISATIONER
Adresser, länk till annan webbplatspresentationPDF

LUTHERSKA KYRKOR
Adresser, presentationPDF

ORTODOXA OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR
Adresser, presentationPDF

ÖVRIGA SAMFUND
som får statsbidrag via SST
Adresser, presentation

SVENSKA KYRKAN SAMT EKUMENISKA OCH INTERRELIGIÖSA ORGANISATIONER
PresentationPDF

Samfundspresentationerna är skrivna av trossamfundens egna företrädare och indelade i fem olika grupper: frikyrkliga samfund, islamiska riksorganisationer, lutherska kyrkor, ortodoxa och österländska kyrkor samt en övrig kategori. Inom varje avdelning sorteras samfunden i bokstavsordning. Det bör nämnas att det självklart finns fler trossamfund och religiösa organisationer än de som nämns i denna skrift.

Det finns idag i Sverige drygt 130 registrerade trossamfund och därtill över 2 000 ideella föreningar med religiöst syfte. Bland dessa finns bland annat välkända samfund som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, Jehovas vittnen, Bahai-samfundet liksom flera hinduiska organisationer, yezidiska organisationer – för att ta några exempel.

Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd.
Bidraget till Svenska Kyrkan förmedlas inte via SST.

Indelning

Kristna samfund
Anglikanska kyrkan (övriga)  
Frikyrkor   
Lutherska kyrkor   
Ortodoxa och österländska kyrkor 
Romersk katolska kyrkan (övriga)

Islamiska
riksorganisationer

BIS
FIFS
IFBS
IKUS
ISS
SIF
SMF

Övriga Samfund
Alevitiska riksförbundet
Judiska Centralrådet
Mandeiska Sabeiska samfundet
Sveriges buddhisktiska samarbetsråd

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se