NYHETER

Under denna flik finns nyheter som på olika sätt berör eller handlar om de bidragsberättigade samfunden.
Har Du något som Du tror vore en intressant nyhet så skicka den till Åke Göransson ake.goransson@sst.a.se.

För tidigare nyheter se Arkiv.

 • 2017-09-20
  Budgetpropsitionen 2018
  När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:
  Läs mer
 • 2017-06-13
  SST på Almedalen
  Under Almedalsveckan 2017 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund, (SST)  tre seminarier på teman som relaterar till religion och trossamfund i Sverige
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Nyutgåva av boken Trossamfund i Sverige
  Presentationer av de bidragsberättiugade trossamfunden 2017 samt statistik
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Direktör för Myndigheteten för stöd till trossamfund tillsatt av regeringen
  Regeringen har den 11 maj beslutat att förordna SST:s nuvarande generalsekreterare Åke Göransson som myndighetschef och direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  På grund av olika omständigheter väljer SST att skjuta upp starten för programmet Delaktig, stark och synlig till 26-27 augusti 2017.

  Läs mer
 • 2017-03-31
  Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av länsstyrelserna i år.
  Regeringen har beslutat att bidrag till arbete med asylsökande ska fördelas av länsstyrelserna under 2017. Detta bidrag kan främst sökas av de olika aktörerna i civilsamhället vilket också inkluderar ...
  Läs mer

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se