NYHETER

Under denna flik finns nyheter som på olika sätt berör eller handlar om SST-samfunden.
Har Du något som Du tror vore en intressant nyhet så skicka den till Åke Göransson ake.goransson@sst.a.se.

För tidigare nyheter se Arkiv.

 • 2017-09-20
  Budgetpropsitionen 2018
  När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:
  Läs mer
 • 2017-06-13
  SST på Almedalen
  Under Almedalsveckan 2017 anordnar Myndigheten för stöd till trossamfund, (SST)  tre seminarier på teman som relaterar till religion och trossamfund i Sverige
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Nyutgåva av boken Trossamfund i Sverige
  Presentationer av de bidragsberättiugade trossamfunden 2017 samt statistik
  Läs mer
 • 2017-05-12
  Direktör för Myndigheteten för stöd till trossamfund tillsatt av regeringen
  Regeringen har den 11 maj beslutat att förordna SST:s nuvarande generalsekreterare Åke Göransson som myndighetschef och direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund.
  Läs mer
 • 2017-04-18
  På grund av olika omständigheter väljer SST att skjuta upp starten för programmet Delaktig, stark och synlig till 26-27 augusti 2017.

  Läs mer
 • 2017-03-31
  Bidrag till arbete med asylsökande fördelas av länsstyrelserna i år.
  Regeringen har beslutat att bidrag till arbete med asylsökande ska fördelas av länsstyrelserna under 2017. Detta bidrag kan främst sökas av de olika aktörerna i civilsamhället vilket också inkluderar ...
  Läs mer

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se