2017-09-20

Budgetpropsitionen 2018

När det gäller budgetpropositionen för 2018 som regeringen presenterade idag så berörs SST i huvudsak angående två punkter:

  1. Bidraget för säkerhetsstärkande åtgärder flyttas från SST och permanentas som ett säkerhetsbidrag för nationella minoriteter och trossamfund. Bidraget kommer då också att utökas. En ny förordning kommer att tas fram och likaså vilken myndighet som skall ansvara för detta bidrag. Detta är något som myndigheten välkomnar och fört dialog om med regeringskansliet under det senaste året.
  2. Myndigheten, förvaltningen, kommer att förstärkas med 2.4 miljoner.

Texter i budgetpropositionenPDF som berör Trossamfunden.

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se