2017-05-11

Direktör för Myndigheteten för stöd till trossamfund tillsatt av regeringen

Regeringen har den 11 maj beslutat att förordna SST:s nuvarande generalsekreterare Åke Göransson som myndighetschef och direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund.


Den 1 juli 2017 ändras SST:s organisationsform efter beslut av regeringen. Myndigheten får då en ny förordning med instruktionPDF vilket bland annat innebär att SST:s beslutande organ (SST:s nämnd) försvinner. Myndighetens uppgift att vara expertmyndighet och föra en dialog mellan staten och trossamfunden betonas. Den nya organisationen får namnet Myndigheten för stöd till trossamfund och kommer att ledas av en myndighetschef med titeln direktör.

 

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se