2016-11-22

Möten över religionsgränser

Föreningen Ordfront deltog i SSTs och DemokratiAkademins seminarium Ledarskap, religion och demokrati på MR-dagarna i Malmö. samt genomförde några intervjuer. Detta presenteras i Ordfront Magasin nr 5:2016

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se