Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd

I boken Trossamfund i Sverige kan du läsa dessa samfunds egna presentationerPDF. Nedan deras adresser.

ADRESSER

Antiokiska ortodoxa kyrkan
S:ta Marias antiokiska ort. församling
c/o Baptistkyrkan
Nyköpingsvägen 20
151 32 Södertälje
076-636 66 92
moris@gardenfood.se

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o B. Wartanian
Skäftingebacken 9, 2 tr
163 67 Spånga
073-930 83 22
info@armeniskakyrkan.org
www.armeniskakyrkan.selänk till annan webbplats

Bulgariska ortodoxa kyrkan
c/o A. Petrounov
Kallforsvägen 23
124 32 Bandhagen
08-86 78 55, 070-845 32 19

Eritreanska ortodoxa Tewahdo kyrkan
Box 1049
164 21 Kista
073-774 94 19
aman@kth.se

Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan
Box 1036
101 38 Stockholm
08-724 60 76
debereselammedhanealem@gmail.com

Finska ortodoxa församlingen
c/o Ljungström
Snickarevägen  1a
191 40  Sollentuna
08-612 14 09
info@ortodox-finsk.se
www.ortodox-finsk.selänk till annan webbplats

Georgiska ortodoxa kyrkan
c/o Kakhaber Sologhashvili
Vedevågsslingan 2
124 74 Bandhagen
070-4904855
shiobitskinashvili@gmail.com

Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Grekisk ortodoxa Metropolitdömet
Birger Jarlsgatan 92
114 20 Stockholm
08-612 34 81
metropolisofsweden@gmail.com

Koptisk-ortodoxa kyrkan
Nyköpingsvägen 24
151 32 Södertälje
08-550 344 13, 073- 963 43 27
josephgobran@gmail.com

Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Lantmannagatan 8
214 44 Malmö
070 460 43 64
tel/fax 040-12 20 39
mpco@mpc-malmo.org

Rumänska ortodoxa kyrkan
c/o Mihai Radu
Sagoliden 20
216 19 Malmö
040-13 46 54, 040-15 24 61
bors.td@hotmail.com

Ryska ortodoxa kyrkan, patriarkatet iKonstantinopel
Birger Jarlsg 98
Box 19027
104 32 Stockholm
08-15 63 16
angel.velitchkov@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan, Moskvapatriarkatet
c/o Babushin
Prästgårdsgatan 28
172 32 Sundbyberg
070-017 67 82
rusortswed@hotmail.com
www.sweden.orthodoxy.rulänk till annan webbplats

Serbisk-ortodoxa kyrkan
Bägerstavägen 68
120 47 Enskede Gård
08-722 99 30, fax 08-90 97 37
vladika.dositej@gmail.com

Svenska ortodoxa prosteriet
Heliga Treenighetens Kloster
Ingelstorp, Liderna 1
504 96 Bredared
033-24 51 88, 033-24 52 24
arkim.gabriel@hotmail.com

Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Klockarvägen 104
151 61 Södertälje
08-550 84 140
kansli@syriskortodoxakyrkan.se

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet
Hantverksvägen 4
151 65 Södertälje
08-550 656 44, 073-625 04 52
info@soa-s.se
www.soa-s.selänk till annan webbplats

Österns assyriska kyrka
Box 3020
145 03 Norsborg
08-556 41 307
youel_yacoub@hotmail.com


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se