Är du ung aktiv inom ett trossamfund i Skåne och vill utveckla ditt ledarskap? Är du intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och konflikthantering? Är du beredd att utmana dina förutfattade meningar om andra samfund och religioner? Sök till det interreligiösa utbildningsprogrammet Ledarskap, religion och demokrati!

Läs programinbjudan som PDFPDF

2017 anordnar SST i samverkan med Open Skåne, DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlar unga ledare från olika trossamfund i Skåne.

Anmäl dig direkt här på webben : gå till anmälningssformuläröppnas i nytt fönster
...eller ladda ned anmälningsblankett (PDF)PDF och skicka in per post till SST.

Syfte med programmet

Idén bakom Ledarskap, religion och demokrati är att erbjuda dig som ung ledare en möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt utveckling av dina praktiska färdigheter i ledarskap och projektledning. Målsättningen är att du som genomgår programmet fördjupar din förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i din ledarroll.

Programmets upplägg

Ledarskap, religion och demokrati är ett program som omfattar sammanlagt nio dagar i internatform – uppdelat på tre omgångar. Detta betyder att deltagarna träffas vid tre separata tillfällen under 2017 och bor, äter och umgås tillsammans under de nio dagarna. Du som ansöker till programmet förväntas vara med samtliga kursdagar. I år kommer LRD att vara på Sundsgården konferens utanför Helsingborg (www.sundsgardenkonferens.selänk till annan webbplats).

 

Vilka kan söka?

Programmet riktar sig till personer i åldrarna 20 – 35 år som på något sätt är verksamma inom trossamfunden i södra Sverige. Det krävs ingen anställning eller formell titel utan alla som är engagerade i organisationer med koppling till trossamfunden är välkomna att söka. Du kan vara präst, imam, pastor, rabbin, munk, lärare, ungdomsledare, verksamhetsledare, gruppledare, styrelsemedlem – eller bara en aktiv medlem.

Vad kostar programmet?

Utbildningen är kostnadsfri och det ingår kost och logi under hela programmet. Även studiematerial är kostnadsfritt för dig som deltar. Resor till och från programmet står du själv för. Deltagare skall erlägga en deposition på 750 kronor som betalas tillbaka efter fullständigt avslutat program.

När kan jag ansöka programmet?

Alla som är intresserade kan söka programmet senast 15 augusti 2017. Uttagning sker löpande. Det finns ett begränsat antal platser. Anmäl dig direkt här på webben via anmälningssformuläröppnas i nytt fönster eller ladda ned ansökningblankett (PDF).PDF

Vilka moment ingår i programmet?

Ledarskap, religion och demokrati bygger till stor på deltagarnas engagemang och att ”lära-genom-att-göra” i grupp. I sin metod varvar Demokratiakademin miniföreläsningar med interaktiva övningar så att deltagarna får omsätta teoretiska kunskaper till praktisk färdighet. Frågor som tas upp under programmet är: Hur lyckas jag gå från en idé till verklighet både individuellt och med en grupp? Hur kan vi samtala om mänskliga rättigheter, religionsfrihet och demokratiska värderingar? Vad innebär det att praktisera ett demokratiskt ledarskap? I programmet lägger vi också fokus på religionernas och trossamfundens plats i svenska samhället – och relationen med den sekulära sfären. Hur kan möten mellan olika religioner och traditioner bidra till ett öppnare samhälle? Dessa moment bygger på inspel från organisationerna Open Skåne som arbetar för att stärka den sociala sammanhållningen i Skåne och Sveriges Interreligiösa råd som vill skapa förutsättningar för interreligiöst samarbete i Sverige och lyfta fram religionens roll i att skapa fred och samförstånd i samhället.

Röster och dokumentation från gamla deltagare
och föregående omgångar (2015 och 2016):

Krönika av deltagare Haris Delic: Normkritik något för en bosnisk gubbstrutt?PDF
Krönika av deltagare Eva-Maria Munck: Beroendeframkallande mötenPDF
Krönika av kursledaren Hasnain Govani: Scriptural ReasoningPDF
Artikel i Ordfront Magasin: Möten över religionsgränserPDF

Praktiskt information

När? Sammanlagt 9 heldagar (tre helger):
Delomgång 1: 15-17 september (fre-sönd)
Delomgång 2: 27– 29 oktober (fre-sönd)
Delomgång 3: 24-26 november (fre-sönd)
Var? På Sundsgården konferens utanför Helsingborg (www.sundsgardenkonferens.selänk till annan webbplats)
Hur söka? Via anmälningssformuläröppnas i nytt fönster eller ladda
ned ansökningblankett (PDF).PDF Ansök till SST senast 15 augusti
Om jag vill veta mer? Kontakta Max Stockman på SST
max.stockman@sst.a.se eller ring 08-453 68 77

LRD 2017 arrangeras i samverkan
med följande organisationer:

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se