STATISTIK

Statistiken visar antal bidragsgrundande personer (betjänade) i trossamfunden.
Statistiken publiceras under hösten året efter det år som siffrorna gäller.
För 2016 kommer statistiken att publiceras först i slutet av 2017.

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se