Statistik 2011

Samfund Antal betjänade* 2011
Anglikanska kyrkan3 516
ELM Bibeltrogna Vänner 2 840
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 4 719
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 1 916
Evangeliska fosterlandsstiftelsen 44 486
Frälsningsarmén 14 187
Islamiska församlingar110 000
Judiska församlingar8 462
Metodistkyrkan 5 436
Evangeliska Frikyrkan 48 461
Ortodoxa och österländska kyrkor  
- Armeniska ortodoxa kyrkan 2 375
- Bulgariska ortodoxa kyrkan 800
- Eritreanska ortodoxa kyrkan2 666
- Estniska ortodoxa kyrkan -
- Etiopiska ortodoxa kyrkan 2 870
- Finska ortodoxa kyrkan 1 500
- Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500
- Koptiska ortodoxa kyrkan 2 915
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000
- Rumänska ortodoxa kyrkan 6 100
- Ryska ortodoxa kyrka 1 500
- Serbiska ortodoxa kyrkan 27 855
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 174
- Syrisk ortodoxa ärkestiftet26 094
- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskap24 302
- Österns assyriska kyrka 6 112
Pingströrelsen 111 120
Romersk-katolska kyrkan100 522
Sjundedags Adventistsamfundet 3 712
Svenska Alliansmissionen 21 375
Svenska Baptistsamfundet 27 372
Svenska Missionskyrkan 108 713
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 4 812
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 412
Totalt 757 831
  
* Betjänad: Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

Från och med 2013 är Mandeiska Sabeiska samfundet bidragsberättigat. Statistik från samfundet redovisa ännu inte.

Under 2012 har Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan gått samman till Trossamfundet Gemensam Framtid. Från och med nästa år redovisas statistik från det nya samfundet.

Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige är bidragsberättigade, genom SST, sedan år 2000. Dessa kyrkor är i stor utsträckning "sjömanskyrkor". Några statistiska uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se