Statistik 2014

Antal bidragsgrundande personer (betjänade) i trossamfund
relaterade till SST 31 december 2014


Bidragsgrundande personer är medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.
Kursiva siffror är uppgifter från 2011. Under en treårsperiod har dessa siffror legat fast medan samfunden arbetar med att kvalitetssäkra medlemsstatistiken.


Samfund Bidragsgrundande personer*
 
Alevitiska Riksförbundet3 556
Anglikanska kyrkan3 516
ELM - Bibeltrogna Vänner2 303
Estniska evangelisk lutherskakyrkan4 719
Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan1 916
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen42 423
Frälsningsarmén11 771
Islamiska sammarbetsrådet110 000
Judiska församlingarna8 414
Equmeniakyrkan 127 378
Evangeliska Frikyrkan49 447
Ortodoxa och österländska kyrkor 
- Antiokiska ortodoxa kyrkan634
- Armeniska apostoliska kyrkan2 375
- Bulgariska ortodoxa kyrkan800
- Eritreanska ortodoxa kyrkan2 666
- Etiopiska ortodoxa kyrkan2 870
- Finska ortodoxa kyrkan1 500
- Grekisk ortodoxa kyrkan17 500
- Koptiska ortodoxa kyrkan2 915
- Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 000
- Rumänska ortodoxa kyrkan6 100
- Ryska ortodoxa kyrka, Konstantinopel1 500
- Ryska ortodoxa kyrkan av Moskva2 414
- Serbiska ortodoxa kyrkan27 855
- Svenska ortodoxa prosteriet2 174
- Syrisk ortodoxa ärkestiftet26 094
- Syrisk ortodoxa patr. ställföreträdarskapet24 302
- Österns assyriska kyrka6 112
Mandeiska Sabeiska Samfundet7 606
Pingströrelsen110 762
Romersk-katolska kyrkan109 967
Sjundedags Adventistsamfundet3 547
Svenska Alliansmissionen20 217
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd4 812
Ungerska Protestantiska kyrkan5 419
TOTALT761 584

 

Övriga upplysningar
Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning "sjömanskyrkor". Några statistiska uppgifter från dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.

Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har bearbetats av SST:s Analysgrupp.

Mandeiska Sabeiska Samfundet samt Alevitiska Riksförbundet är nya för i år.

Antiokiska ortodoxa kyrkan samt den Ryska ortodoxa kyrkan av Moskva patriarkatet kommer att ingå i OÖKER men eftersom resterande OÖKER inte anmäler ny statistik i år hanteras dessa två trossamfund separat.


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se