DELAKTIG, STARK OCH SYNLIG

– mentor- och ledarskapsprogram för kvinnor inom trossamfunden 2017


2017 anordnar SST i samverkan med Sveriges interreligiösa råd (SIR) ett mentor- och ledarskapsprogram riktat till kvinnor inom trossamfunden. Syftet med denna satsning är att:

  • Stimulera diskussioner och medvetenhet om kvinnors makt, representation och medverkan inom trossamfunden.
  • Stärka kvinnors nätverk mellan olika organisationer.
  • Ge redskap till kvinnor att öka sitt inflytande och utvecklas som ledare

De moment som ingår är bland annat: ledarskapsutveckling, organisations-utveckling, konflikthantering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, förändringsarbete – och mycket mer. Deltagarna kommer att matchas ihop i grupper om två personer (s.k. ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor mellan kurstillfällena.

De personer vi söker är kvinnor aktiva inom trossamfunden med engagemang och intresse för dessa frågor. Gärna med någon form av ledarposition. Programmet är kostnadsfritt och SST ersätter deltagare för resekostnader. För frågor kring programmet kontakta info@sst.a.se och skriv ”delaktig” i ämnesraden. Sista anmälningsdatum 31 maj. Samtliga gemensamma kursträffar kommer att vara i Stockholm.

När är kursen?

  • Kurstart: 26 - 27 augusti (lördag - söndag)
  • Andra träff: 4- 5 november (lördag - söndag)
  • Avslutning: 9 - 10 december (lördag - söndag)

I programmet träffas alla deltagare gemensamt under sex heldagar. Mellan varje kursträff träffas deltagarna i grupper om två personer (s.k ”mentorpar”) som arbetar med olika frågor. Vilka frågor paren väljer att jobba med utgår dels från egna önskemål – men också i form av mindre uppdrag som formuleras på kursträffarna. Under första kursträffen kommer vi att gå igenom i detalj hur mentorparen är tänkta att fungera.

Ladda ned:

DOKUMENTATION FRÅN TIDIGARE PROGRAM (2016):

Läs artikel från SSTs Årsbok om projektet:
Unikt och banbrytande när kvinnor leder vägenPDF

Läs artikel från tidningen Sändaren (nr 27 2016) om projektet:
"Demokratisatsning ska öka kvinnors inflytande"PDF

Läs artikel:
"SSTs mentorskapsprogram för kvinnor i trossamfund har dragit igång"

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se