Anmälningsformulär för Ledarskap, religion och demokrati 2017

Ett utbildningsprogram för unga ledare inom trossamfunden


(För- och efternamn)xxxxxx-xxxx
(T.ex. ungdomsledare, religiös ledare, styrelsemedlem)
(i trossamfund, förening, på jobbet)

(från person inom trossamfund / organisation / förening)

(inom föreningen/organisationen/trossamfundet)


Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se