Ny myndighetsform

Den 1 juli 2017 ändras SST:s organisationsform efter beslut av regeringen. Från att ha varit en nämndmyndighet blir den en enrådighetsmyndighet. Myndigheten får då en ny förordning med instruktion vilket bland annat innebär att SST:s beslutande organ (SST:s nämnd) försvinner. Myndigheten får ett nytt namn, Myndigheten för stöd till trossamfund, och kommer att ledas av en myndighetschef med titeln direktör. Myndighetens uppgift att vara expertmyndighet och främja en dialog mellan staten och trossamfunden betonas av regeringen.

trädet, myndighetsnamn

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma / Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@sst.a.se